En alkoholpolitisk seger i Genève

Förnuftet och vetenskapen vann när Världshälsoförsamlingen diskuterade en global alkoholstrategi häromdagen i Genève. Alkoholindustrins försök till ökat inflytande där misslyckades, rapporterar Per-Åke Andersson, biståndssekreterare i IOGT-NTO-rörelsen.

Förnuftet och vetenskapen vann. Så kanske beslutet i Världshälsoförsamlingen (WHA) torsdag 22 maj kan kommenteras. WHO går nu vidare med sitt arbete för en global alkoholstrategi som ska föreläggas i WHA om två år. Jag har skrivit om det tidigare att ordet “collaborate“ måste bort och ordet “consult“ in istället. Det blev så!

Kuppen av Mexiko i januari som vid styrelsemötet fick in i förslaget att WHO ska “samarbeta“ med alkoholindustrin i utformandet av den nya alkoholstrategin fick nu en “motkupp“ (egentligen resultatet av ett målmedvetet och organiserat samarbete mellan politiker, tjänstemän, forskare och enskilda organisationer över hela världen) som gjorde att den ursprungliga förslagsskrivningen står kvar.

I andra sammanhang är den här bodelningen tämligen självklar. Inte tusan ska den svenska vapenindustrin bestämma svensk försvarspolitik. Inte ska läkemedelsindustrin bestämma vårdmetoder. Inte ska kemikalieindustrin ges avgörande inflytande på jordbruks- och miljöpolitiken. Inte ska Volvo och GM sitta vid bordet när den långsiktiga infrastrukturpolitiken läggs fast.

Alltså ska inte alkoholindustrin sitta vid WHO:s styrelsebord och påverka hur en folkhälsobaserad alkoholstrategi ska se ut, eftersom den per definition inte längre styrs av folkhälsoambitioner utan av vinstmaximeringsmål.

Alkoholindustrin tjänar massor av pengar på människors olycka, sjukdom och död. Det är inte deras business, hur mycket de än intygar att de bryr sig. De vet att deras produkter leder till detta, det finns oändligt med bevis för det. Och jag har ännu inte träffat på en enda alkoholproducent som sagt att man vill producera och sälja mindre eftersom dess produkt/er är skadlig/a.

Det måste bli slut på naiviteten och på det eviga försvarandet av alkoholen! Det är dags att bry sig om de miljontals människor som alkoholen skadar och dödar.

Ett helt uppriktigt engagemang säger upp ”bekantskapen” med alkoholen. Men ett förnuftigt och medkännande engagemang räcker en bit även det och framför allt till att driva fram en restriktiv, folkhälsoinriktad alkoholpolitik i utvecklingsländer, vilken gör det maximalt svårt för alkoholindustrin att exploatera dessa marknader.

Ett gott dagsverke, bästa folkhälsoförsvarare, världen över!

Etiketter:

Annonser