Popmusiktexter ofta drogromantiska

PITTSBURGH Var tredje låt på amerikanska populärmusikens toppförsäljningslista, den s.k. Billboard-listan, år 2005 hade musiktexter som refererade till alkohol-, narkotika- och tobaksanvändning. Drogromantiska omdömen dominerade visar de amerikanska forskarnas studie.

Forskarna analyserade texterna till de 279 mest populära låtar på Billboard-listan det året. 99 av dem porträtterade preparatanvändning i någon form – knappt 3 procent handlade om tobak, 23,7 procent alkohol, 13,6 procent marijuana och 11,5 procent användning av andra droger.

Endast 4 procent av texternaAmerikanska tonåringar exponeras i snitt för 2,4 timmar musik per dag under sin uppväxt. Enligt forskarna på Center for Research on HealthCare, University of Pittsburgh School of Medicine, behövs mer studier för att förstå hur viktig musiken är för ungas droganvändning.

Studien publiceras i februarinumret av medicintidskriften Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine.

Etiketter:

Annonser