Skydd för barn och unga ska stärkas

STOCKHOLM Barn som riskerar utsättas för våld och far illa ska få bättre skydd, en ny utredning ska se över reglerna. “En hjärtefråga för mig. Ett antal uppmärksammade fall och säkert många vi ej vet om visar att skyddet och stödet för barn och unga behöver stärkas“, säger folkhälsominister Maria Larsson (kd) till Drugnews.

Flera avslöjanden senaste åren har gjorts där föräldrar skadat sina barn och där socialtjänsten misslyckats. Fallen Bobby och Louise har upprört allmänhet och politiker. I onsdags antog riksdagen ett lagförslag om ökat rättsskydd för barn och att socialtjänsten bättre ska kontrolleras.

Regeringen vill även ge fler sociala verktyg för att kunna ingripa tidigare och kanske i förlängningen undvika dramatiska omhändertagande eller att barn hamnar mellan stolar. Idag är omkring 20 000 barn i landet omhändertagna.

– Det är ett misslyckande både för familjen och samhället när barn måste omhändertas. Men i vissa situationer krävs insatser när föräldrar inte räcker till, exempelvis i missbrukarfamiljer eller vid psykisk sjukdom, säger Maria Larsson.

Ministern presenterade i torsdags utredningsdirektiven. Det blir Socialstyrelsens förra generaldirektör Kerstin Wigzell som får uppdraget att göra en översyn och föreslå förändringar av socialtjänstlagen och lagen om vård av unga (LVU).

Utredaren ska bland annat se över om anmälningsskyldigheten bör förtydligas och utvidgas för personal som arbetar med barn. Men också om socialtjänsten utan föräldrars vetenskap ska få inleda utredningar om misstänkta missförhållanden i hemmet. Och besluta om tidigare insatser (“mellantvång“) när hemförhållanden brister och vårdnadshavarna inte vill samarbeta.

Men det kan även bli aktuellt att slå ihop lagarna i framtiden till en helt ny barnaskyddslag. Det har gått ett kvart sekel sedan förra socialtjänstreformen och samhället har förändrats mycket.

Utredaren ska även se över hur villkor och kvalitetssäkring av familjehem kan förbättras och om särskilt tillstånd ska ställas på dessa företag. Även kompetensbehoven på dem som arbetar inom sociala barn- ungdomsvården ska undersökas, liksom krav på särskild behörighet, vilket kan bli ett steg mot yrkeslegitimation för socionomer.

Senast 15 juni 2009 ska utredaren lämna förslag till förbättringar.

• Framöver vill även folkhälsominister Maria Larsson förbättra kvalitetsuppföljning av socialtjänsten.
– Idag vet jag vi inte hur många anmälningar som kommer in till socialtjänsten i landet, hur många som leder till utredning och vilka insatser som görs, säger hon.

En forskare har studerat vad som hände med alla 1570 anmälningar om barn som far illa som kom till socialtjänsten i Linköpings kommun under ett år. Fyra av tio avskrevs nästan direkt, trots misstankar om allvarliga missförhållanden. Vid en ny analys fem år senare hade nära hälften av de 641 nedlagda anmälningarna åter blivit aktuella, rapporterar Svenska Dagbladet.

Etiketter:

Annonser