Vetlandas socialchef kan stanna trots kritik

VETLANDA Ansträngd personalsituation och bristande kompetens på socialförvaltningens familjesektion bidrog till att rutiner och regler inte följdes i fallet “Louise“. Utredaren är försiktig i omdömet av Vetlanda kommun och dess chefer, men riktar desto mer kritik mot SVT Uppdrag granskning.

TV-programmet berättade om att en ung flicka tvingats leva i misär med sin psykiskt sjuke pappa som även sexuellt förgrep sig på henne. Trots larm från grannar, polis och skola så dröjde socialförvaltningen länge med att inleda utredning.
Även länsstyrelsen och kommunens revisorer har hårt kritiserat kommunen och en demonstration utanför kommunhuset krävde i våras socialchefens avgång.

Men när den fristående utredaren Barbro Hindberg, som Vetlanda kommun anlitat, i onsdags presenterade sina slutsatser om varför det gick så snett i fallet “Louise“, så blev det försiktigare omdömen.

Hon pekar på en ansträngd arbetssituation för personalen på socialförvaltningen och att enhetschefen själv tog sig an fallet, utan erfarenheter av barnavårdsutredningar. Att denne tog alltför mycket hänsyn till att den missbrukande pappan inte ville ha någon hjälp och litade på att flickan hade det bra.

“Med facit i hand skulle riskfaktorerna ha vägt tyngre och föranlett mer omfattande utredningar. Dessutom borde fler utredningar ha öppnats efter upprepade anmälningar,“ skriver Barbro Hindberg i den 107 sidor långa utredningen varav några sidor sekretessbelagts.

Men hon utpekar ingen som ansvarig för att det gick så snett. Speciellt kan de chefer och politiker som tillfälligt avgått andas ut.
– Socialchefen eller socialnämndens ordförande har inte ansvar för enskilda ärenden om de inte har anledning att misstänka att det inte handläggs på rätt sätt, säger Hindberg till SR P4 Jönköping.

Hon anser att socialchefen Ola Götesson, som omplacerades kort efter avslöjandet, borde ha informerat sig bättre och även tagit upp fallet i socialnämnden. Men tycker att han kan stanna kvar inom kommunen.

Hon menar att situationen inom kommunens sociala verksamhet var något kaotiskt vid den aktuella tiden. Hög arbetsbelastning, flera chefsbyten och även öppna bråk mellan politiker och tjänstemän gjorde hela förvaltningen instabil.
Inför framtiden betonar hon vikten av att kommunen måste inta ett större barnperspektiv och avsätta mer resurser för förebyggande insatser. Och att chefer som anställs framöver måste ha större kunskap om barns situation.

Hårdare kritik riktar Barbro Hindberg istället mot SVT Uppdrag granskning som hon anser har exploaterat flickan genom att berätta om fallet. Hon anser att programmet överdrivit omständigheter och gett en felaktig “helhetsbild“.

Reportern Janne Josefsson som medverkade vid en presskonferens i Vetlanda sade att Hindberg i utredningen försöker “mörklägga och lägga ut dimridåer“.
– Hon är en köpt utredare av kommunen och har inte ens pratat med Louise under utredningen, sade Josefsson.

Hindberg medger att hon inte träffat flickan som hon understryker behöver lugn och ro.

• Den idag 16-åriga “Louise“ bor numer i ett familjehem på landet och uppges må väl efter omständigheterna. Ett skadeståndskrav kommer under hösten att riktas mot Vetlanda kommun för allt lidande och förlorade år, berättar hennes juridiska ombud Anton Strand för Aftonbladets nättidning.

• Fotnot: Ladda ner utredningen ”Bakom fallet Louise” av Barbro Hindberg (107 sidor, pdf-fil).

Etiketter:

Annonser