Ny knarkstrategi för EU antagen

BRYSSEL Vid EU-toppmötet i Bryssel antogs som väntat en ny narkotikastrategi för 2005-2012. Nu börjar arbetet med att ta fram en handlingsplan. “Det blir nog ännu tuffare att enas kring, och diskussioner om “harm reduction“ kommer nog åter upp“, säger kanslirådet Ralf Löfstedt till Drugnews.

I skuggan av samtal om Turkiets medlemsförhandlingar nästa år, så antog unionens regeringschefer i fredags även utan större debatt flera förberedda dokument, bl a en ny strategi för att bekämpa narkotikaproblemen.

Strategin är mer vag än den gamla och ska mer komplettera medlemsstaternas insatser när det gäller att “förebygga och minska narkotikamissbruk, beroende och narkotikarelaterade sociala och hälsoskador“.
Det konstateras också att den gamla strategin mål att väsentligt minska efterfrågan och utbud av narkotika inte egentligen lyckats. Även om EU:s drogobservatorium i senaste rapporten noterar att heroinmissbruk, hiv och narkotikarelaterad dödlighet planat ut, så ökar cannabis och kokain.

Mest omstritt i strategin – som blir rekommendation, inte lag – var synen på mindre narkotikabrott och langning. Sverige fick igenom skrivningar (koppla strategin till Haagprogrammet) som på sikt skulle kunna tvinga Holland att stänga sina coffeshops och att inte göra skillnad på “lätta“ och “tunga“ droger.

Men bara två dagar tidigare ville en knapp majoritet i EU-parlamentet riva upp strategiförslaget. Man hävdade bl a att hasch inte är beroendeframkallande och vill se mer insatser mot droganvändningens skadeverkningar än mot själva missbruket. Något som EU-toppmötet dock inte gick till mötes.

Nu ska EU-kommissionen ta fram förslag till en fyra års handlingsplan som ska vara mer konkret och med tydligare prioriteringar. Och de olika synsätten att komma till rätta med narkotikaproblemen väntas åter att komma till ytan.
En handlingsplan med rekommendationer för medlemsländerna kan nog bli klar till sommar, gissar Ralf Löfstedt, kansliråd på socialdepartementet.

• Fotnot: Ordförandeskapet noterade efter toppmötet:
“Europeiska rådet antog strategin mot narkotika 2005-2012, som kommer att införas i Haagprogrammet. Strategin kommer att vara ett huvudinstrument för att effektivt ta itu med narkotikamissbruk och narkotikahandel i syfte att säkerställa en hög nivå av hälsoskydd, välbefinnande och social sammanhållning samt en hög säkerhetsnivå för allmänheten. Europeiska rådet uppmanar kommissionen att förelägga rådet ett förslag till handlingsplan för genomförandet av strategin under 2005-2008 för antagande i rådet i början av 2005 och at förbereda en utvärdering av dess genomförande under 2008.“
Alla slutsatser från toppmötet (pdf).

Etiketter:

Annonser