Två alkoholforskare prisade

Johanna Gripenberg, chef för Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, har tilldelats Systembolagets Kunskapspris 2023. Och Erica Sundin, utredare på CAN, har fått priset för Juniora forskare.

Priserna utdelades nyligen av professor Kent Nilsson i samband med Systembolagets årliga forskningskonferens på Skarpö.

Johanna Gripenberg, STAD-chef och forskare på Karolinska institutet, får priset på 100 000 kronor för insatser i preventionsforskning om alkohol och andra droger. Hon har framgångsrikt lett undersökningar bland annat på krogar, nattklubbar, på fotbollsarenor och musikfestivaler. Och samverkat med personal där för att öka medvetenhet om alkoholens roll i dessa riskmiljöer.

Ur motiveringen: ”Johanna Gripenbergs insatser för att initiera alkohol och drogpreventiva program präglas av innovativa och modiga insatser i miljöer där forskare vanligen inte rör sig”.
Hon säger till Accent att det är ”ärofyllt att uppmärksammas för det man gör” och prispengarna kanske hon använder till en resa till San Fransisco och hälsa på sin forskarkollega och mentor Harold Holder.

Erica Sundin, utredare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, och även forskare på KI, får Juniora priset i form av ett stipendium på 50 000 kronor.

Hon disputerade 2022 med en avhandling om skador från andra personers drickande, ”harm to others”. Och har även gjort jämförande studier över hur andras drickande i 19 länder i Europa – utifrån nivån på intensivkonsumtion i länderna – kan skada andra personer. Hon fann bl a att kvinnor och personer i yngre åldrar oftare påverkas negativt av andras drickande.

– Det känns jättekul att just jag får stipendiet, men framför allt är jag oerhört glad att det här forskningsområdet – hur anhöriga påverkas av andras bruk – får uppmärksamhet, säger Erica Sundin i ett pressmeddelande.
Hon vill gärna använda prispengar för en resa till Melbourne i Australien för ett forskarutbyte.

Systembolaget vill med Kunskapspriset och Juniora priset årligen uppmärksamma forskare som bidrar med ny banbrytande kunskap på alkoholområdet. En extern priskommitté bestående av forskare inom olika discipliner utser pristagarna.

Annonser