Drogforskarpris till Johan Franck

PRISAD CAN:s drogforskningspris i år får professor Johan Franck på Karolinska institutet och verksamhetschef på Beroendecentrum i Stockholm. Priset är på 50 000 kronor och tillkännagavs vid invigning av konferensen Drogfokus i Jönköping.


– Det är en stor glädje att få uppmärksamma Johan Francks gärning. Forskningskommittén var enig om att han är en mycket värdig mottagare av årets pris, sa Charlotta Renman Wigstad som är direktör för Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

I motiveringen framhålls hans bredd: ”Professor Johan Frank har genom sina vetenskapliga insatser inom alkohol- och narkotikaområdet bidragit till betydelsefulla och användbara resultat för hälso- och sjukvården, både för professionen och för patienterna. Parallellt med forskningen har Johan Franck även varit en reformator av svensk beroendevård genom sitt engagemang i kvalitetsregister, som ledare och chef i vården och som läroboksförfattare”.

Johan Franck disputerade 1992 i experimentell hjärnforskning och bildade sedan en egen forskargrupp inriktad på att förebygga återfall i beroende och upptäckte även att naltrexon kan minska risken för amfetaminåterfall. Även att behandling med metylfenidat kan minska återfall för fängelsedömda med samsjuklighet av adhd och amfetaminberoende.

I sitt tacktal sa han sig vara hedrad över priset och känner samtidigt tacksamhetsskuld till sina doktorander och andra som bidragit. Han är hoppfull om framtiden för beroendevården.
– Vi vet numera mycket om beroendets neurobiologi och om riskfaktorer. Och vi har evidensbaserad behandling. Jag tycker också att stigmat kring beroende har minskat de senaste åren, även om det fortfarande finns kvar. Och beroendemedicin har numera blivit en medicinsk tilläggsspecialitet, sa han rapporterar Accent.

• CAN:s drogforskningspris utdelas vartannat år till en framstående forskare verksam i Sverige som bidragit med ny värdefull kunskap inom drogområdet.
Konferensen Drogfokus om ANDTS-frågor pågår onsdag och torsdag på Elmiamässan i Jönköping och där omkring 600 personer medverkar på plats och ett hundratal digitalt.

Annonser