Helnykterhet bästa mål vid alkoholproblem

Vid behandling av alkoholproblem är fortfarande helnykterhet som mål effektivare än ”kontrollerad konsumtion”. Det visar en långtidsstudie från Göteborgs universitet.

I undersökningen har 349 vuxna personer med alkoholberoende följts upp två gånger efter avslutad behandling, dels 2,5 år efteråt och sedan fem år efteråt. Samtliga klienter hade deltagit i olika evidensbaserade behandlingar i Region Västra Götaland – två tolv-stegsbehandlingar och en psykosocial behandling.

Deltagarna hade olika mål med behandlingen. En grupp hade helnykterhet som mål, en annan kontrollerad konsumtion, och i en tredje grupp hade inte något mål satts upp.
– Bäst resultat visar gruppen som hade helnykterhet som mål, säger Kristina Berglund, docent i psykologi, en av forskarna i studien, i en kommentar.

Fem år efter behandling var 76 procent av de som haft nykterhet som mål antingen helnyktra eller hade låg till måttlig konsumtion. Detta jämfört med 59 procent av de med mål kontrollerad konsumtion hade låg konsumtion, för de utan mål före behandlingen var motsvarande siffra 61 procent.

De klienter som satt helnykterhet som mål hade före behandlingen överlag dubbelt så hög alkoholkonsumtion som de andra deltagarna. De drack i snitt drygt elva flaskor vin per vecka före behandlingen och de hade även haft alkoholproblem längre, i medeltal 13 år.

Nykterhet dominerade länge som enda mål inom behandling av alkoholproblem, men senare år har att lära sig dricka måttligt börjat framföras som alternativ, vilket lett till debatt.

Kristina Berglund, Foto: Göteborg Univ

Forskaren Kristina Berglund menar att studien visar att det ”kontrollerad konsumtion” ger sämre resultat.
– Det är viktigt att de som behandlar personer med alkoholproblem upplyser klienterna att helnyheterhet är den mest effektiva målsättningen för att resultatet ska hålla över tid. Detta gäller speciellt för de klienter som under en lång tid haft en hög alkoholkonsumtion, säger hon.

I en debattartikel i Dagens Arena understryker hon att det är bra att tidigare stränga krav på helnykterhet i alkoholbehandling luckrats upp. Men att det är viktigt att vara tydlig för människor – särskilt de med svårt beroende – om att ”nykterhet ändå är det bästa alternativet för ett både fysiskt och psykiskt hälsosammare liv framåt…”
Nykterhet är ett tydligare alternativ för alla, både för den som har alkoholproblemet men också för de närstående”, skriver hon.

• Fotnot: Studien ”Outcome in Relation to Drinking Goals in Alcohol-Dependent Individuals: A Follow-up Study 2.5 and 5 Years After Treatment Entry”  publiceras i Alcohol and Alcoholism. Den är gjord inom det longitudinella och tvärvetenskapliga projektet Gothenburg Alcohol Research Project vid psykologiska institutionen på Göteborgs universitet.

Annonser