Män som super åldras fortare

LONDON Medelålders män som dricker mycket alkohol riskerar påskynda hjärnans åldrande och försämra minne och exekutiva funktioner, visar en brittisk studie

Forskarna har studerat data och tester om drygt 5 000 män och 2 100 kvinnor under tio år, de var omkring 56 år vid första testtillfället.

Avsikten var att följa hur alkoholkonsumtion i medelåldern påverkar hjärnan.
– Hög alkoholkonsumtion är känd för att ha skadlig kort- och långsiktiga effekter på hjärnan, men effekten av konsumtionen av cirka 3 till 4 drinkar per dag är mindre klart, säger huvudförfattaren Séverine Sabia, institutionen för epidemiologi och folkhälsa , University College London.

Tre gånger testades deltagarnas minne och andra funktioner under åren. De medverkande (främst tjänstemän) fick första gången uppskatta hur mycket de brukade dricka.

Resultatet som publiceras i tidskriften Neurology visar att särskilt män som drack över 36 gram alkohol per dag (cirka 3 glas vin, en liter öl eller 2,5 snaps) hade en mycket snabbare försämring av minnet och exekutiva funktioner (kunna styra tankar och handlingar) än övriga deltagare.
Storkonsumenterna tappade i snitt minnesfunktioner nära sex år tidigare.

Andra studier påstår ibland att minnet skulle kan förbättras vid måttlig konsumtion, men det fann inte forskarna i den brittiska studien. Men inte heller att det försämrades för dem.
För kvinnor var resultaten i den brittiska studien statistiskt osäkra och de var dessutom en mindre del av testgruppen.

– Studien är ändå mycket intressant och resultaten mer pålitliga än andra tidigare jämförbara studier, säger Georgy Bakalkin, professor vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap vid Uppsala universitet, till TT.

Hans egen forskning på djur har visat att det särskilt är berusningsdrickande – att dricka mycket under kort tid – som är mest skadligt.

Tema: Alkohälsa

Är alkohol nyttigt?

Forskarstudier hävdar då och då att mindre mängder alkohol kan vara nyttigt och minska risken att drabbas av en viss sjukdom.Samtidigt utpekas alkohol ligga bakom över 200 sjukdomar, tillstånd och skador (bl a cancer, mag- och leverproblem, hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, fosterskador, olyckor och våldsbrott).

•Européer har högst alkoholkonsumtion i världen. Bör vi verkligen av hälsoskäl dricka mer? •LÄS gärna EU-rapporten ”Alcohol in Europe, a public health perspective” (2006).

Annonser