Nätdrogsbrukare tungt belastade

VISBY Ungdomar som använder “nätdroger“ är en tungt belastad multianvändargrupp. De använder också mycket alkohol och narkotika, röker och skolkar mer, visar en ny CAN-studie.

– Nätdrogsanvändare är inte vilka som helst, utan ofta en tungt belastad multianvändargrupp. De är även högkonsumenter av alkohol, röker och använder traditionell narkotika. Det var färre än en procent av dem som enbart använder nätdroger, säger Håkan Leifman, chef för Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Studien redovisades i Almedalen samma dag som den större om skolelevers drogvanor (alkohol, tobak, narkotika mm) släpptes. Det är analyser av data ur den som gjorts, då det från i ifjol numer även ställs frågor om användning av s.k. internetdroger.

Det är ingen större skillnad vad gäller användning av nätdroger mellan de båda åren (se nedan). 3,1 procent av pojkarna i nian hade testat nätdroger och 2 procent av flickorna. På gymnasiet andra årskurs har 5,5 procent av pojkarna och 2,5 av flickorna prövat.

Spice och andra rökmixar var vanligast, färre svarade mefedron eller andra substanser. Definitionen av nätdroger var substanser som säljs på nätet, både oklassade eller klassade narkotika eller hälsofarlig vara.

Men medan cirka 16 procent av samtliga gymnasieelever uppger att de använt cannabis, en procent amfetamin och lika många kokain, så är motsvarande andel bland nätdrogsanvändarna 79 procent för cannabis och 15 procent för både amfetamin och kokain.

44 procent av de elever som prövat nätdroger uppger även de är högkonsumenter av alkohol och 55 procent röker tobak nära dagligen. Detta jämfört med alla elever som svarat där andelen är 12 procent respektive 14 procent.

Det är en riskgrupp som använder nätdroger – mer än var tredje skolkar två tre gånger i månaden, känner otrivsel i skolan och 23 procent uppger att deras föräldrar tycker det är okey att man berusar sig på alkohol, cannabis eller röker tobak.

• Fotnot: CAN-studien ”Ungdomar som använder nätdroger – vilka är de? Empiriska analyser av skolelevers drogvanor med fokus på nätdroger” (pdf-fil, 19 sidor).

Etiketter:

Annonser