CAN tar över Monitorprojektet

STOCKHOLM Kartläggningen av svenskarnas alkohol- och tobaksvanor tas över av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Stockholms universitet har tidigare ansvarat för de s.k. Monitorundersökningarna.

Regeringen har beslutat att ansvaret för projektet flyttas över från Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (Sorad) till CAN. Uppdraget gäller för i år och med möjlighet till förlängning 2014.

– Vi är mycket glada över förtroendet. I och med detta kommer CAN att kunna följa och analysera alkohol- och tobakskonsumtionen i hela befolkningen, säger direktör Håkan Leifman i en kommentar.

Mätningarna inleddes år 2000 på regeringens uppdrag med att försöka beräkna totala konsumtionen genom väga in såväl registrerad försäljning (ex. Systembolaget, restauranger, livsmedelsbutiker) som uppskatta oregistrerad (införsel, smuggling, hemkört, näthandel) genom telefonintervjuer med 1500 personer i åldrarna 16-80 år varje månad. 2003 infördes frågor om tobak.

Statistiken har ofta ifrågasatts av alkoholbranschen att undervärdera införsel.

CAN publicerar sedan 1971 regelbundet statistik även om bl a ungdomars drogvanor (“Skolelevers drogvanor“), “Drogutvecklingen i Sverige“ och koordinerar europeiska tonårsenkäten ESPAD.

Etiketter:

Annonser