Snaps på äldreboenden i sommar

STOCKHOLM Servering av snaps, vin och öl på särskilda boenden för äldre och funktionshindrade föreslår regeringen i en proposition. Men det innebär att riksdagen måste besluta om undantag från huvudregeln i alkohollagen.

Regeringen anser att personer som flyttar till särskilda boende på äldre dagar ska kunna välja att behålla sina vanor.

Olika serveringregler har tillämpats på boenden runt landet. Frågan har utretts under en längre tid och nu föreslås en lagändring från 1 juni i år.

I gemensamma utrymmen ska kunna serveras alkohol för de boende och deras gäster utan att behöva söka särskilt utskänkningstillstånd. Personal ska sköta egenkontroll över att serveringen följer allmänna bestämmelser om ordning, nykterhet och åldersgränser.

Följs inte detta så kan varning eller förbud mot servering i sex månader beslutas. I allvarliga fall kan böter eller fängelse.

Förslaget som godkänts av lagrådet kommer i en tid när alkoholfria zoner blivit färre och hälsorapporter varnar för ökade alkoholproblem bland äldre, särskilt bland kvinnor. Något som gjort att bland andra nykterhetsrörelsen haft invändningar mot alkohol på särskilda boenden.

Etiketter:

Annonser