Majoritet unga mot tillåta cannabis

STOCKHOLM En majoritet (64 procent) av gymnasieeleverna anser att cannabis ska fortsätta vara förbjudet. Men en minoritet tycker skolans drogförebyggande arbete är effektivt och trovärdigt. Det visar en ny webbenkät med 300 ungdomar.

Attitydundersökningen gjordes i november av Norstat och vände till en ungdomspanel i åldrarna 16-19 år som går på gymnasiet. Enkäten var beställt av Riksförbundet narkotikafritt samhälle.

Den kommer i en tid när fler unga på gymnasiet, särskilt pojkar, i flera studier (ex. CAN:s skolundersökning) uppger att de använt illegala droger (främst hasch/marijuana) och röster hörs ibland om att man bör avkriminalisera användning eller även legalisera cannabis.

Av de tillfrågade svarade 67 procent av flickorna och 52 procent av pojkarna att cannabis ska vara förbjudet. Men hela 29 procent av pojkarna anser att drogen ska legaliseras, medan sju procent av flickorna tycker det.

– Att en majoritet ungdomar tycker cannabis ska var fortsatt förbjudet är jättebra. Det kommer ju inte alltid fram i debatten i medier och på nätsidor, men samtidigt är det ju oroande att nära var tredje gymnasiekille vill legalisera och måste följas upp, säger Linda Nilsson, projektsamordnare på RNS, till Drugnews.

Hon noterar att det finns ungdomsförbund som driver på, såväl Centerns ungdomsförbund och Liberala ungdomsförbund vill ändra lagen. Luf är för att drogen helt legaliseras.

Linda Nilsson menar att skolan har ett viktigt ansvar för att arbeta drogförebyggande och det står inskrivet i skolförordningen. Men av eleverna i enkäten var det bara 41 procent som uppgav att deras skola bedrev något preventivt arbete.
Och av det som bedrivs så uppfattade en minoritet det som synligt, effektivt och trovärdigt.

– Alla elever på högstadiet och gymnasiet har rätt till ANT-undervisning. Det är bra att Skolverket nu ser över hur det fungerar, men borde ha gjorts tidigare, säger Linda Nilsson.

Hon är även ansvarig för RNS-projektet Narkotikafri Skola, som driver på för att drogtester ska användas mer. Det förekommer på många skolor, men är omstritt av såväl Skolinspektionen som av politiker.

Men inte – lite förvånande – bland många gymnasieelever. Enligt webbenkäten så anser 57 procent av de tillfrågade att det är rätt använda frivilliga, slumtester i förebyggande syfte (61 procent av flickorna och 50 procent av pojkarna).

– Det är en mindre omstridd fråga än vad många tror och uppfattas inte så integritetskränkande. Skolverket borde undersöka hur effektiv metoden verkligen är, idag finns mest amerikanska studier, säger hon.

Även om röster har höjts om legalisering av cannabis, så svarade i torsdags Maria Larsson, ansvarigt statsråd (KD), på en interpellation från William Petzäll (politisk vilde i riksdagen som lämnat Sverigedemokraterna):
“Jag avser inte att ta initiativ till att starta en utredning om att legalisera cannabis. I stället har regeringen vidtagit åtgärder för att förhindra bruk av bland annat cannabis och ge vård till dem som behöver det“, svarade hon.

• Regeringen har startat en kampanj mot cannabis och satsar cirka 48 miljoner kronor under fyra år. Tio projekt har i år fått pengar via Folkhälsoinstitutet. Detta för att stärka ungdomars attityd mot cannabis och “att färre unga ska börja, och fler ska sluta använda cannabis“, skriver Maria Larsson i en debattartikel i tidningen Narkotikafrågan.

• Fotnot: Underlag för webbenkäten om gymnasieelevers syn på cannabis, drogprevention och drogtester i skolan läggs inom kort ut på sajten Narkotikafri skola. Enkäten redovisas även i Narkotikafrågan nr 1/2012.

Etiketter:

Annonser