Het narkotikadebatt efter LUF-utspel

En het narkotikadebatt tog fart när Liberala ungdomsförbundets ordförande Joar Forssell uppmanar moderpartiet att verka för att skademinimera, avkriminalisera drogbruk och avskaffa den ”misslyckade nolltoleranslinjen i drogpolitiken”. Han får mothugg från flera håll.

Stort uppslaget på DN-debatt nyligen skrev Luf-ordföranden:
Jag vill att Liberalerna ska bli drivande i att avskaffa den inhumana och misslyckade nolltoleranslinjen i drogpolitiken. Vi bör verka för att färre ska ta skada eller dö av narkotika; vi bör anamma skademinimeringsprincipen. Kunskap måste värderas högre än magkänsla och ingrodda idéer”.

Joar Forssell, LUF. Foto: Dennis Lindblom

Och han hävdar att det idag är lättare för 18-åringar att få tag i cannabis än hitta någon som kan köpa ut alkohol. Tidigare har Luf velat legalisera drogen. I debattartikeln varnar han även för att unga som använder droger som ”rekreationsbruk” och riskerar bli beroende inte alltid vågar söka hjälp för att de kan bli straffade och få svårare ta körkort och få jobb.

Han menar också att svenska restriktiva politiken i form av ”nolltolerans” mot narkotika för med sig allvarliga konsekvenser när missbrukare inte vågar söka hjälp. Och att sociala och medicinska insatser då riskerar att inte sättas in i tid – med följdsjukdomar, misär och död som en följd.

De ökade svenska dödsfallen av narkotika ser Joar Forssell som en följd. Han efterlyser istället mer ”harm reduction”, avkriminalisera eget bruk, öppna ”fix-rum” och avskaffa ”inhumana nolltoleranspolitiken”.

Och förslagen ska Luf lägga fram till Liberalernas landsmöte i höst, lovar han.

Luf-ordföranden fick genast kritik av Eric Dicksson från Kristdemokraternas Ungdomsförbund för ”oansvarigt resonemang om legalisering”.
I en annan replik skrev alkohol- och drogterapeuten Gunnar Bergström att Forssell visar en ”obehaglig människosyn i skademinskningspolitiken” och plockar passande resultat ur forskningen för sina slutsatser och utelämnar resten.

Den ökande dödligheten kan förklaras med en omfattande nedrustning av vårdinsatserna och en ökad medikalisering av vården”, skriver Bergström och menar att från 2006 underlättas missbrukare få metadon och buprenorfin från samhället. Nu dör fler av dessa preparat än av heroinet de skulle ersätta”.

 

Foto Drugnews

Även läkarna Kerstin Käll, beroendekliniken i Linköping, och Orsolya Hoffman, beroendecentrum Eskilstuna, för liknande resonemang som Bergström om den alarmerande dödligheten. De landar i att ”drogerna dödar – inte nolltoleransen”. Och vi måste fortsätta med nolltoleransen. Allt annat är ett hån mot unga människor som riskerar sina liv på grund av att de har hamnat i narkotikaträsket”.

En drogforskare och en kurator vid en Laro-klinik i Skåne – docent Björn Johnson och socionom Petter Karlsson  – påpekar i en replik att Luf-artikeln är ”späckad med faktafel”. Antalet relaterade narkotikadödsfall är högre än vad han angav (idag över 900 inte 400 per år), Sverige är nog inte självförsörjande på cannabis och han överdriver de polisresurser som ägnas att ”jaga narkomaner”. De råder även Luf att inte blanda ihop skadebegränsning med cannabisfrågan.

I en slutreplik försöker Joar Forssell svara på kritiken han fått. Han understryker sig liksom replikanterna dela oro för människors livsöden och ofriheten av beroende, och ”vi är också ense om att narkotikamissbruk är farligt och borde minska”.
Angående sakfelen i första debattinlägget, så menar han att ”det inte är en vetenskapsartikel – det är en politisk deklaration” och att Luf nu har brutit mark i drogdebatten och banat väg för att Liberalerna ska driva på (för bl a skademinimering).

Vad säger då Liberalerna om Joar Forssells debattartikel?
Ja, inget debattsvar av partiet har hittills publicerats på DN. Men Drugnews har frågat några.

Barbro Westerholm (L)

Barbro Westerholm, läkare, tidigare chef för Socialstyrelsen och idag L-riksdagsledamot, ledamot i socialutskottet:
– Det är lite svårt att förstå hans resonemang och lösningar. Skadereducering är ju självklart och vi har redan infört sprutbyten, metadonprogram och naloxon-sprej vid överdoser är på gång. Det behövs mer missbruksvård. Men även mer fakta – vi ska inte avkriminalisera användning av narkotika, utan att veta om det verkligen stigmatiserar och hindrar. Vi får inte vara naiva, säger Westerholm.

Hon minns 1960-talet då legalförskrivning provades och aningslöshet rådde och följdes av ”en explosion” av ökad droganvändning, som tog många år att få bukt med.

Gabriel Romanus (L), alkohol- och narkotikadebattör, en gång Socialminister, senare chef för Systembolaget:

Gabriel Romanus
Gabriel Romanus

– Luf:s resonemang haltar, exempelvis om narkotikadöden. Paradoxalt så har ju den dramatiska ökningen kommit genom ökad tillgång till narkotikaklassade läkemedel. Att ytterligare uppluckra restriktiva politiken, med exempelvis avkriminalisering, skulle snarare öka dödligheten, säger Romanus till Drugnews.

Och Romanus vill absolut försvara visionen om det narkotikafria samhället.
– Den ska vara kvar, säger han.

Liberalernas landsmöte hålls 17-19 november i Västerås.

• Fotnot: Liberalernas drogpolitik idag: Narkotika förstör liv och ska bekämpas. Vi vill bekämpa narkotika i alla led. Det ska vara förbjudet att använda narkotika och vi vill skärpa straffen för dem som tjänar pengar på andras missbruk. De som trots allt hamnar i missbruk ska få snabb och bra vård som är lätt att hitta.

Annonser