Het marijuanadebatt på Drugnews Café

Författaren Magnus Linton – känd kritiker av svensk narkotikapolitik – gick in i “lejonets kula“ när han nyligen deltog i en Drugnews-arrangerad debatt med författaren Pelle Olsson och andra drogmotståndare om marijuana, världens vanligaste illegala drog. Samtalet var stundtals hett.

Samarbetspartners, mediarepresentanter och folkrörelseaktiva hade samlats på Internationella Pressklubben i Stockholm på årlig Drugnews Café-träff.

Temat var marijuana, med utgångspunkt från folkomröstningen i Kalifornien om legalisering av drogen, som ja-sidan nyligen förlorade, och Pelle Olssons nya reportagebok “Marijuana och frihet“ (Fri förlag), med senaste forskningsrön om cannabis och personliga möten i Uganda, Holland, USA, Danmark, Sverige och med FN-folk.

Medverkade gjorde, förutom Pelle Olsson, författaren Magnus Linton (aktuell med August-nominerade “Cocainá“) och Accent-reporten Joanna Wågström, som besökte Kalifornien inför folkomröstningen.

Johanna Wågström – nykterist och drogmotståndare – var förvånad över att ja-sidan förlorade omröstningen. Hon hade intrycket att många av de som var emot legalisering inte var emot marijuana i sig. Utan mera mot ett dåligt formulerat förslag som kunde leda till motsättningar gentemot övriga USA och hota näringsintressen för de som håller på med s.k. “medicinsk marijuana“. Hon gissar att ett nytt omarbetat legaliseringsförslag är att vänta framöver i Kalifornien.

Pelle Olsson höll ett anförande om hälsoproblem av cannabis. Senaste decenniet har ny kunskap framlagts – om drogens beroendeutveckling, risk för schizofreni, sårbarhet för unga hjärnor, (nya röntgentekniker kan visa funktionella förändringar hos cannabisrökare), farlighet i trafik och som inkörsport till andra droger. Skadebilden av cannabis är ofta smygande, det finns något svårfångat som förändrar personligheten, menade Olsson. Även om flera risker är kända, så kan med tiden fler samband hittas på samma sätt som det tog lång tid att överblicka tobakens skador.

Med känd kunskap kan slås fast att marijuana är en farlig drog och att “cannabisvännerna“ är tio-15 år efter sin tid och de ha inte tagit till sig modern forskning, sammanfattade Olsson.

Men han gav dem också rätt i att drogen inte är direkt dödande.
– Man kan exempelvis inte dö av en överdos cannabis, vilket ibland kanske pedagogiskt är lite synd då det annars vore lättare att varna för drogen, sade Pelle Olsson med viss ironi.

En släng som i ett senare meningsutbyte togs upp av Linton som en provokation.
– Jag tycker Sverige är intellektuellt underutvecklat i synen på droger, när man försöker belysa farligheten med cannabis med att man tycker det är synd att drogen inte är dödlig, som Pelle säger. Då finns ingen saklig debatt, replikerade Magnus Linton.

Linton höll med om att marijuana kan ha negativa effekter vid längre användning, men inte är så himla farlig, exempelvis jämfört med alkohol. Att marijuana kan leda till beroende ifrågasatte han ihärdigt.

Magnus Linton, som bor både i Stockholm och Bogota i Colombia, kallar sig för hedonist (njutningssökande som drivkraft i livet) och menar att de flesta vill kunna rusa sig då och då. Han vill inte handla narkotika på Konsum, men inte heller leva i ett narkotikafritt samhälle. Han ogillar den visionen som grund för svensk narkotikapolitik.

– Jag tycker det vore sorgligt om till exempel min son skulle gå igenom livet utan att ha prövat några substanser eller upplevt en fylla, sade nyblivne pappan Linton och fick flera i publiken att häpna.

När debattörerna började jämföra alkohol och marijuanas farlighet, ingrep moderatorn Drugnews chefredaktör Sven Liljesson, och undrade vad de trodde om framtiden för cannabis.
– I flera västländer kommer marijuana vara fritt inom tio år, men i Sverige kommer det säkert dröja 25 år, gissade Linton.

Pelle Olsson ruskade på huvudet och hänvisade till att så gott som alla länder i världen har undertecknat FN-konventionerna om narkotikakontroll, vilka även omfattar cannabis. Och att det särskilt är fattiga länder som skulle drabbas av en uppluckring av reglerna.

Inbjudna var också Ulrik Lindgren från Kristdemokraterna, politisk sakkunnig hos Maria Larsson, ansvarig minister för drogfrågor, och Christer Engelhardt, Socialdemokraternas talesman i riksdagen om ANDT-frågor.

De båda politikerna var är i princip eniga om att den restriktiva narkotikapolitiken i Sverige bör vidmakthållas och stärkas ytterligare. Även om det finns “sprickor i muren“ – globala legaliseringsivrare, enskilda röster på hemmaplan som vill omvärdera drogpolitiken och lätta upp regler och några som ifrågasätter konsumtionsförbudet att knarka.
Om nolltolerans mot knark råder i stort sett konsensus i riksdagen, menade Lindgren och Engelhardt.

Författaren Magnus Linton tyckte efteråt att han inte blivit så hårt ansatt.
– Det var okej, vi måste ju kunna snacka om sånt här. Mest beklämd var jag över politikerna, särskilt Kristdemokraternas rigida hållning, sade Linton till Drugnews efteråt.

Etiketter:

Annonser