Pentagon larmar om Spice

WASHINGTON Nu varnar amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon om farorna med syntetisk marijuana, typ “Spice“. Man befarar ett utbrett missbruk inom de olika försvarsgrenarna.

Under oktober pågår en djupare granskning av Spice, rapporterar den militära informationskanalen Pentagon Channel.
– En snedtändning kan kosta dig ditt liv, sade marinsergeanten och nyhetsankaret i kanalen, Josh Hauser, nyligen i en sändning.

Samma dag publicerade de amerikanska väpnade styrkornas presstjänsts en artikel där man varnar för hälsorisker och disciplinära problem missbruk av Spice kan orsakar inom vapengrenarna. Det officiella budskapet till soldaterna är tydligt – missbruk av substanser inte avsedda som medicin, straffas enligt rådande militära lagar.

Militärledningen fruktar att Spice – som fortfarande är legalt i USA – ska sprida sig till ännu större grupper soldater, något som kan bli förödande vid skarpa lägen eftersom de disciplinära problemen redan är stora.

Redan för två år sedan uppmärksammades Spice som ett växande problem, militära brottsutredare varnade då för syntetiska cannabinoiderna som används i örtblandningen.

Missbruk upptäcktes bland amerikanska marinsoldater i Japan, vilket ledde till att kommendörer inom vapengrenen ombads förbjuda Spice inom sina bataljoner. Det senaste året har flera personer inom flygvapnet ertappats med drogen och där infördes ett totalförbud i juni i år.

Vid en stor genomsökning på hangarfartyget George Washington förra året, ertappades 15 sjömän för förseelser gällande Spice som var så grova att de avskedades. Ett förbud inom flottan genomfördes i mars i år.

Men de enskilda åtgärderna anses inte tillräckliga och därför larmar nu Pentagon för missbruket.

• Spice med olika örtblandningar, saluförs ofta att de vid rökning kan ge ruseffekter. Växtmixen har ofta duschats med cannabinoider, men ibland med oklara ämnen utan att ge dessa effekter. I Sverige har hittills 15 olika syntetiska cannabinoider hittills klassats som narkotika eler hälsofarlig vara.

Etiketter:

Annonser