Kalifornien kan inte legalisera cannabis

LOS ANGELES Om det blir ja i folkomröstningen i Kalifornien i november om att tillåta cannabis, kan det inte genomföras. USA:s federala lagar står över delstaternas och därför skulle legaliserad försäljning och odling bli ett brott enligt den federala lagstiftningen, skriver professor Mark A. R. Kleiman i Los Angeles Times.

Däremot står det delstaterna fritt att tillåta medicinsk användning av drogen, om de så önskar, vilket Kalifornien och fleral andra delstater gjort. Vilken som helst medborgare i en av dessa delstater kan gå in på en läkarmottagning, betala motsvarande 550 kr och gå ut med ett läkarintyg som ger rätt att i en dispensär inhandla marijuana för medicinskt bruk.

USA:s president Barack Obama lovade att inte processa mot medicinsk cannabis i de delstater som kommer tillåta detta. USA:s överåklagare Eric. H. Holder Jr, har också stämt in i detta löfte och sagt att justitiedepartementet inte kommer åtala människor som följer Kaliforniens lagar. Men det gäller bara medicinsk cannabis. Och detta ställningstagande har stöd i USA:s lagstiftning. Varje enskild delstat bestämmer själv sina lagar om medicinsk praxis.

I Proposition 19, som är föremålet för folkomröstningen i Kalifornien, vill man legalisera all hantering med cannabis, stora industriella odlingar och rekreationsanvändande. Men, här stöter förslaget på patrull. Det finns ett stort problem med att legalisera, beskatta och reglera cannabis på delstatsnivå. Enligt USA´s federala narkotikalagstiftning är det ett brott att producera och saluföra cannabis. Kalifornien kan upphäva delar av sin egen narkotikalagstiftning och låta odlaren/försäljaren betala skatt på försäljningen, men delstaten kan inte legalisera ett federalt brott.

Alla de som skriver ansökningar om att få odla och sälja cannabis kommersiellt och att få betala skatt, kommer skriftligen direkt bekänna ett flertal federala brott. De nuvarande förhållandena med cannabisodling i staten för medicinskt bruk, föder inte den illegala marknaden. Priserna på den legala cannabisen är lika höga som den illegala, därför kan FBI hålla en tillbakalutad attityd och inte jaga lagbrytare allt för hårt i Kalifornien.

Men den enorma ökningen av legalt producerad cannabis, som skulle bli följden om Proposition 19 röstas igenom, med stora företag som redan nu slår på trummorna och söker tillstånd för jättelika odlingar kommer sänka priserna på cannabis.
Enligt en studie nyligen genomförd av RAND Corp.´s Drug Policy Research Center, skulle priset sjunka från motsvarande 2 200 kronor per ounce (28 gram) till cirka 750 kronor. Då skulle Kaliforniens skatteinkomst på cirka 50 procent vara inräknad.
Denna dumpning av priset skulle snabbt föda USA´s nationella cannabismarknad och folk skulle alltså komma till Kalifornien, köpa och smuggla ut cannabis till andra delstater och troligen också till Kanada

Ett sådant scenario skulle regeringen aldrig tillåta och de skulle obönhörligt slå ner på Kaliforniens cannabisodlingsindustrin och återförsäljarna, oavsett hur legal deras affärer är under kalifornisk lag. Dessutom, skriver Mark Kleiman, att tillåta odling av cannabis för allt annat än medicinskt bruk är också ett klart övergrepp mot internationellt lag. Det är bland annat därför som Holland tillåter försäljning av cannabis i sina coffee-shops, men förbjuder odling av drogen.

Eller som holländarna själva säger; ”Entrén till coffee-shop butikerna är legal, men bakdörren är illegal”.

Fotnot: Mark Kleiman är författare och professor på UCLA i Los Angeles och redaktör för the Journal of Drug Policy Analysis. Hans senaste bok; ”When Brute Force Fails: How to Have Less Crime and Less Punishment.”

Etiketter:

Annonser