EU enades om tobaksskatterna

BRYSSEL EU:s finansministrar lyckades på tisdagen komma överens om nya minimiskatter för tobak. ”Jag är mycket nöjd, det är viktigt inte minst för hälsoaspekten”, sa Sveriges finansminister Anders Borg efter beslutet.

Frågan om höjda minimiskatter på tobak har diskuteras under en längre tid inom EU, men nu lyckades man få ett enigt beslut.

– Jag vill betonaatt många länder fått kompromissa mycket och det har varit tuffa förhandlingar, sa ordföranden i ministerrådet finansminister Anders Borg på den efterföljande presskonferensen.

Beslutet innebär att minimiskatten på tobak höjs från 64 till 90 euro per 1000 cigaretter från och med 2014. Några länder får möjlighet att avvakta med att nå miniminivån fram till 2018. Detta gäller Polen, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen och Grekland. Däremot omfattas inte Slovakien, vilket angavs i en artikel i European Voice som Drugnews refererade till i förra veckan.

De länder som inte har någon övergångsperiod får begränsa införseln av cigaretter från länder med övergångsbestämmelser. Ministerrådet antog ett kompromissförslag från det svenska ordförandeskapet som ger rätt att införa en gräns på 300 cigaretter. Även de länder som har undantag får införa en sådan begränsning, när deras tobakskatt uppgår till minst 77 euro per 1000 cigaretter.

– Jag är mycket nöjd, det är viktigt inte minst för hälsoaspekten men det kommer också att förbättra de offentliga finanserna, kommenterar finansminister Anders Borg.

Den höjda minimiskatten beräknas inte få någon effekt för den svenska tobaksskatten.

Etiketter:

Annonser