Vill vänstern göra det lagligt att knarka?

Vänsterns kongress 6-8 juni ska ta ställning till partistyrelsens förslag att avkriminalisera narkotikabruket. Det skulle dock göra det svårare att upptäcka ungdomar på väg in i missbruk, menar fem narkotikadebattörer i en artikel på Drugnews.

Vänsterpartiets styrelse skriver i sitt svar till två motioner till den stundande kongressen i Norrköping att man vill avkriminalisera själva konsumtionen av narkotika, det vill säga göra det lagligt att knarka i Sverige. Partistyrelsen motiverar detta med att konsumtionsförbudet leder till att missbrukare tvekar att söka samhällets hjälp. Inget kunde vara mer felaktigt.

Den socialdemokratiska regeringen drev 1988 igenom narkotikakonsumtionsförbudet. Detta skärptes 1993 under den borgerliga regeringen så att polisen fick möjlighet att kräva urin- eller blodprov som bevis på att olovligt narkotikabruk ägt rum. Idag tar polisen uppemot 30 000 prover årligen när det gäller eget bruk och ytterligare drygt 10 000 prover när det gäller drograttfylleri.

Innan den här lagstiftningen kom på plats var det alltså olagligt att ha knarket i fickan, men lagligt att ha det i kroppen.

Om polisen gjorde ingripande mot exempelvis en krog där de visste att knarkmissbruk pågick så gällde det att snabbt slänga det man hade i fickan på golvet. Och även om polisen kunde identifiera tiotals narkotikapåverkade personer kunde de inte ingripa på något vis, eftersom själva bruket av narkotika ju var lagligt.

I och med att konsumtionen/bruket förbjöds öppnades helt nya möjligheter för polisen att arbeta preventivt. Den på sin tid välkända så kallade rejvkommissionen gjorde ingripanden mot drygt 1000 personer per år, de allra flesta i tonåren eller strax däröver. Uppemot hälften av dem kunde vara tidigare okända för myndigheterna.

Rejvkommissionen arbetar vidare idag under det mer jordnära namnet länsnarkotikarotelns ungdomssektion i Stockholm. Man har ett organiserat samarbete med Maria Ungdom som heter Mumin. Det innebär att när poliserna upptäcker en ung människa som är påverkad av narkotika och därmed brutit mot konsumtionsförbudet, tar man med sig personen till Maria Ungdom. Polisen genomför sitt förhör i ett rum man har reserverat där och när förhöret är klart lämnar man direkt över ärendet till Maria Ungdom. Som omedelbart kan reda ut om och i så fall vilket vårdbehov den unge har. Om vänsterpartiets styrelses vilja blev lag skulle det inte vara möjligt att arbeta på det här sättet.

När det gäller folk som fastnat i narkotikamissbruk innebär inte konsumtionsförbudet några problem i samband med att de söker upp sjukvård och socialtjänst. Det är faktiskt förbjudet enligt sekretesslagstiftningen för personalen där att polisanmäla en person för ringa narkotikabrott.

Sekretessen bryts endast vid mycket grova brott. Det är märkligt att ingen juridiskt kunnig person har upplyst partistyrelsen om detta.

Den allra viktigaste uppgiften samhället har att lösa inom narkotikapolitiken är att se till att unga människor inte börjar med narkotika. När missbruket och senare beroendet väl är etablerat är tyvärr prognosen inte så god. Visst ska samhället avsätta stora resurser för att hjälpa folk ur sitt missbruk, men det är oändligt mycket effektivare att se till att folk inte ens börjar testa narkotika. Här har Sverige lyckats förhållandevis väl jämfört med övriga Europa.

En ungdom av hundra i Sverige uppger i undersökningar att de använt narkotika de senaste 30 dagarna. I Storbritannien är motsvarande siffra 20 procent. I praktiken innebär det att var femte ungdom i öriket är vanerökare av cannabis.

Det råder stor enighet i Sverige om att det ska vara förbjudet att knarka. I opinionsundersökningarna brukar det bli 95 procent för, ett par, tre procent mot och ett par procent vet ej.

Ett parti ska naturligtvis driva de frågor man tror på och inte alltid snegla på opinionsundersökningar. Men just den här gången vore det kanske klokt av vänsterpartiet att lyssna lite mer till vad folket har att säga.

AV:
PER JOHANSSON, förbundssekreterare Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle
CHRISTER KARLSSON, ordförande Kriminellas Revansch i Samhället
LENA LARSSON, ordförande Föräldraföreningen Mot Narkotika i Järfälla
PER-ERIK LUNDBERG, narkotikapolis Västerås
SOFIA MODIGH, rektor Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet

Etiketter:

Annonser