Flaskan som ursäkt och frihet

Den svenska dryckeskulturen ursäktar att göra ”dumma saker”. Drugnews Johan Örjes har intervjuat forskaren Kalle Tryggvesson som doktorerat på hur unga människors normer förändras när flaskan kommer fram och vilka alibin alkoholen kan ge.

Kalle Tryggvesson sitter i sitt lilla arbetsrum på Sorad vid Socialhögskolan i Stockholm med utsikt över parken. I höstas disputerade han på avhandlingen ”Freedom in a bottle”, en avhandling där flera studier presenteras med det gemensamma temat att de undersökt de normer som finns i Sverige för vad man kan göra när man är berusad. Normer som har stor betydelse för hur vi dricker.

– I många samhällen har man skapat andra normer för berusat beteende som tillåter att man gör andra saker när man är full, säger Tryggvesson.

– Om jag vet att det är mer okej att jag gör dumma saker när jag druckit, då är det mer okej att jag dricker och försätter mig i situationer där risken ökar att jag begår dumma saker, säger han.

Om jag vet att det är mer okej att jag gör dumma saker när jag druckit, då är det mer okej att jag dricker

• Fotnot: Länk till Kalle Tryggvessons avhandling ”Freedom in a bottle- Young Swedes on rationales and norms for drunken behaviour”, kriminologiska institutionen och Sorad, Stockholms universitet, 2005.

Drugnews möter…

…Kalle Tryggvesson, 36 år.

Bakgrund: uppväxt i Grännatrakten, bor idag i Stockholm.
Jobb: forskare på Sorad (Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning), undervisar även på kriminologen och Socialhögskolan.
Aktuell: Nyligen doktorerat. Kartlägger nu på uppdrag av Socialstyrelsen kommuners användande av bedömningsinstrument inom missbrukarvården.
Fritid: slipar på gammal träbåt och åker långfärdsskridsko.

Etiketter:

Annonser