Ensamt för alkoholhandläggare

STOCKHOLM Kommunernas alkoholhandläggare upplever att de har för lite tid för sina uppgifter och känner sig ibland ensamma med sin kunskap om alkohollagen enligt en ny studie. ”Alkoholhandläggarna efterlyser mer samarbete och en större förståelse”, säger Antonia Eriksson, en av rapportförfattarna, till Drugnews.

En ny rapport från Centrum för socialvetenskapligt alkohol- och drogforskning, Sorad, beskriver de kommunala alkoholhandläggarnas vardag. Rapporten är skriven av Antonia Eriksson och Charlotta Fondén och ger en bild av ett yrke där behållningen är de många kontakterna, inte minst med dem som söker serveringstillstånd. Men att det kan vara svårt för den som arbetar som alkoholhandläggare att gå ut på krogen i sin egen hemstad.

Jobbet som alkoholhandläggare är ofta ensamt. Var femte alkoholhandläggare ser det som ett problem att det bara är de som kan serveringsfrågorna i sin kommun. Därmed saknar de till exempel kollegor att diskutera med.

Ett annat problem, som tas upp i enkäterna, är att de alkoholpolitiska aspekterna får står tillbaka för näringsintressen. En femtedel av dem som svarat på enkäten uppger att det är ett problem att politiker i kommunen prioriterar näringspolitiska intressen framför alkohollagens bestämmelser. Flera av de alkoholhandläggar som svarat på enkäten saknar också stöd och intresse för det alkoholpolitiska arbetet från chefer, övriga i förvaltningen och politiker.

– Alkoholhandläggarna efterlyser mer samarbete och en större förståelse för de alkoholpolitiska frågorna, säger Antonia Eriksson till Drugnews.

De vill också ha en tydligare och gemensam tolkning av alkohollagen. En av dem som svarat på enkäten skriver att rättstillämpningen spretar, men att detta aldrig kommer fram ”eftersom ingen klagar på ett positivt beslut, även om det inte har stöd i lagen”.

De som jobbar som alkoholhandläggare arbetar framför allt med att bevilja serveringstillstånd, en mindre del av arbetstiden ägna åt att kontrollera att serveringsställena följer alkohollagen.

Var femte alkoholhandläggare ägnade enligt undersökningen mindre än fem procent av sin arbetstid till det som kallas yttre tillsyn, det vill säga att besöka serveringsställen och se efter om de sköter sig bland annat när det gäller servering till berusade och de under 18 år.

• Fotnot: Undersökningen genomfördes 2004, 271 alkoholhandläggare eller motsvarande från 235 kommuner har svarat.

• Hela rapporten kan laddas ned här: KOLL PÅ KROGEN? – kommunala alkoholhandläggares arbetssituation

Etiketter:

Annonser