Svensk doldis vill ändra EU:s alkoholpolitik

Kristdemokraten Lisbeth Rydefjärd från Jönköping leder en grupp inom AER, Europeiska regionförsamlingen, som arbetar med alkoholfrågan i unionen. ”Jag vill att alkohol ska ses som en folkhälsofråga, och inte en jordbruksfråga”, säger hon till Drugnews.

AER, Assambly of European Regions, är en intresseorganisation för europeiska regioner, där de flesta svenska landsting är representerade. Organisationen har ingen formell ställning inom EU-systemet, och ska alltså inte blandas ihop med Regionkommittén, men arbetar för att stärka den regionala nivån.

Lisbeth Rydefjärd är kristdemokratiskt landstingsråd och sitter med i Europeiska regionförsamlingens styrelse. Där har hon också tagit initiativ till en arbetsgrupp om alkoholskador.

– Jag vill göra något av mitt uppdrag och jag tycker att alkoholfrågan är den viktigaste frågan, understryker hon för Drugnews medarbetare som möter henne mellan två föreläsningar på kd:s kommundagar nyligen i Stockholm.

I arbetsgruppen finns representanter från till exempel, Rumänien, Polen, Nederländerna och England.
– Mitt mål var att få detta från en jordbruksfråga till en folkhälsofråga, säger Rydefjärd.

Men det stötte omedelbart på patrull, där till exempel den rumänske deltagaren överhuvudtaget inte förstod problemet, utan såg vinet som en del av vardagskulturen.

Så Lisbeth Rydefjärd fick börja med att hitta gemensamma nämnare, och landade i alkohol och trafik.

– Det är något gemensamt. Vi åker på våra europeiska vägar, och har inte en aning om hur mycket alkohol den vi möter har i blodet, säger Rydefjärd.

Hon ser också att det finns ett samband med den alkoholstrategi som EU-kommissionen håller på att arbeta fram, och har också märkt att det finns ett intresse från kommissionen för de synpunkter som Europeiska regionförsamlingen kan ha.

Men hon är också orolig för hur lite aktiva de restriktiva krafterna är när det gäller opinionsbildning och lobbying inför EU-kommissionens alkoholbeslut.

– Jag har inte dagsnoteringen, men för några veckor sedan var de enda som varit inne och haft åsikter om detta vin- och spritproducenterna. Och då blir jag alldeles kall, säger Rydefjärd.

Rydefjärds arbetsgrupp ska presentera en färdig rapport till AER:s möte i oktober, men innan dess ska någon form av delförslag presenteras för EU-kommissionen. Förutom alkohol och trafik räknar Lisbeth Rydefjärd med att förslaget kommer att handla om hur barn ska kunna få en uppväxt fri från alkohol och även om problematiken kring alkohol och
kvinnomisshandel.

Lisbeth Rydefjärd tror att det faktiskt går att påverka, men att det inte går av sig själv.
– Det handlar om initiativ. Du kan inte sitta och vänta tills någon frågar, utan måste hela tiden vara på jakt och försöka ta tag i frågorna, säger Lisbeth Rydefjärd till Drugnews och skyndar tillbaka till nästa föredrag.

Vem är Lisbeth?

Namn: Lisbeth Rydefjärd,
Född: 1946
Familj: gift, tre vuxna barn.
Bor: Bottnaryd, cirka två mil väster om Jönköping.
Yrke: sjuksköterska i grunden, landstingsråd i Jönköpings län.
Vill i EU: Ett tolerant Europa utan droger. Samarbete mot internationell brottslighet.
Politisk bakgrund: kristdemokrat, landstingsråd, ledamot EU:s regionkommitté, ledamot etik-prövningsnämnden.

Etiketter:

Annonser