Sorads nya chef orolig för ekonomin

STOCKHOLM Börje Olsson, ny föreståndare för Centrum för Socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning vid Stockholms universitet, är orolig för Sorads, och hela den samhällsvetenskapliga alkoholforskningens finansiering. ”Anslagen har reducerats med 80-90 procent”, säger Börje Olsson (bild) till Drugnews.

Sedan den 1 januari har professor Börje Olsson tagit över som föreståndare, prefekt, för Centrum för Socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning vid Stockholms universitet. Företrädaren, Robin Room, ska gå i pension och flytta utomlands.

Börje Olsson har doktorerat i sociologi. Under senare år har han framför allt forskat kring alkohol- och narkotikapolitik och sådan som har med prevention att göra. När han nu tar över ansvaret för Sorad är han orolig för finansieringen av Sorad och hela den samhällsvetenskapliga alkoholforskningen.

– Problemet är den långsiktiga basfinansieringen för Sorad, säger Börje Olsson till Drugnews.

De första sex åren finansierades Sorad via FAS, Forskningsrådet för Arbetslivet och Socialvetenskap, men därefter är det enligt Olsson ingen som har velat ta ansvar för den långsiktiga finansieringen. FAS ska inte långtidsfinansiera forskning. När olika forskningsstiftelser fördelar anslag är det starka områdena som teknik och medicin som får de stora pengarna, medan det är svårt för samhällsvetenskap och humaniora.

– I de senaste omgångarna har den samhällsvetenskapliga alkoholforskningen reducerats med 80-90 procent. Det var ingen som avsåg det, men det har hänt, säger Börje Olsson.

Utan en långsiktig finansiering är det också svårt att få in alternativa pengar, eftersom det krävs en stark bas med en framstående forskargrupp.

Genom att Sorad har två stora projekt, Monitorprojektet för att övervaka svenskarnas alkoholkonsumtion och ett projekt för att beräkna alkoholskadornas samhällsekonomiska kostnader, är Börje Olsson inte så orolig för 2006. För det innevarande året har Sorad också en del tidigare beviljade projekt och man har också fått stöd till några mindre projekt från Systembolagets forskningsstiftelse och från EU.

Men Börje Olsson ser en risk att Sorad tappar folk som inte vill få besked för två månader i taget. Enligt honom är det egentligen inte så mycket pengar som behövs för att skapa en stabil bas, men det är ingen som vill betala.

Han ser det som en ”Svartepetterlek” där alla sitter och passar på varandra. FAS har enligt Olsson lagt in de tidigare öronmärkta pengarna för den samhällsvetenskapliga alkoholforskningen i sin budget.

Socialdepartementet hänvisar till att de inte får driva någon forskningspolitik längre och utbildningsdepartementet hänvisar till att de redan anslagit flera nya miljarder forskning och att universiteten därmed redan fått sina pengar. Och på universitetet säger rektorn att de pengarna har gått åt för att täppa till en massa hål som uppstått i undervisningen.

– Det är inte bara vi, det är hela det sociala problemområdesfältet. Det var ingenting som avsågs av en socialdemokratisk regering, men effekten blev sådan av de åtgärder som vidtogs, säger Olsson.

Börje Olsson

Namn:Börje Olsson
Född: 1949
Aktuell: ny föreståndare för Sorad
Intressen: Motionerar, lyssnar mycket på musik och går på teater.
Det visste ni inte: Har spelat allsvensk bandy för Hammarby

Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) inrättades 1999 för att stärka den samhällsvetenskapliga forskningen om alkohol och droger i Sverige.

SoRAD är ett centrum inom den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet.

Etiketter:

Annonser