Växande problem med steroidmissbruk

STOCKHOLM Dopingproblem ökar i Sverige. Beslagen har fördubblats i antal och tredubblats i mängd sedan år 2000. Mellan 60 000 och 100 000 svenskar är beroende av anabola steroider, beräknar Dopingjouren i Huddinge. Nya studier tyder också på att steroidmissbruk kan leda till ökad alkoholkonsumtion.

Tull och polis gör fler beslag av androgyna steroider vilket tyder på att illegala handeln ökar, särskilt från Kinas och öststaterna. Numer är beställningar via Internet vanliga.

Ett seminarie anordnades på onsdagen av Dopingjouren, landets enda rådgivning om steroidmissbruk, AAS. Man får omkring 2 000 samtal per år och missbruket verkar gå upp i åldrarna.
-De som ringer till oss mår sämre. Många känner inte till att biverkningarna stannar kvar, kanske livet ut, säger sjuksköterskan Ann-Mari Thurelius till Svenska Dagbladet.
Dopingjouren ska nu inleda ett samarbete med Maria Beroendecentrum för att hjälpa män med sådan problematik. Det finns inget vårdställe i Stockholm att hänvisa AAS-missbrukare till idag, rapporterar tidningen.

Nya studier som presenterades på dopingseminariet tyder på att riskerna av att använda anabola steroider – tillförsel av konstgjorda manliga hormoner – är större än tidigare känt. Bland nyupptäckta risker är plötslig hjärtdöd, högre självmordsbenägenhet och påtagliga psykiska biverkningar. Aggressivitet, humörväxlingar, depression och ångestkänslor är vanligaste problemen hos dem som kontaktar Dopingjouren. Problem som alltså kan kvarstå även om missbruket upphör.

Långvarig användning påverkar även könsdrift och förmågan att få barn. Testiklar kan krympa när den egna hormonproduktionen avtar och brösten växa. S.k. tjejsteroider kan för kvinnor innebära störd fruktsamhet och omvänt leda till mer förmanligad kropp.

Även om AAS-intag stärker muskelmassa och tillfälligt ökar prestationen, så är det inte inom idrotten som problemet är störst, utan ökar bland gymbesökare, kroppsbyggare och identitetssökande ungdomar. Det var också något som uppmärksammades på ett expertmöte i början av året som regeringens Mobilisering mot narkotika anordnade. Flera efterlyste tydligare lagar och strängare straff för att stoppa handeln och förhindra våldsbrott och annan kriminalitet i steroidernas spår.

• Steroidmissbruk tycks även leda till ökad alkoholkonsumtion. Det hävdas i en avhandling som läggs fram vid Göteborgs universitets psykologiska institution inom kort. Studien som baseras på råttförsök visar att AAS ökar aggressivitet och stimulerar till ökad konsumtion av alkohol.

Etiketter:

Annonser