“Drogförebyggare bör lära av tobaksprevention“

Drogförebyggare bör lära av den sakliga tobaksupplysningen. Det säger Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi på Stockholms universitet, i ett samtal om brott, våld och droger med Drugnews medarbetare Elin Lundgren.

Vi träffas i ett myller av studenter och telefoner som ringer på hans arbetsrum på Frescati i Stockholm.

• Vad är egentligen alkoholrelaterad brottslighet?
– Det kan vara väldigt många saker. Smuggling och illegal försäljning, men det man främst talar om är våldsbrott. Forskningen har med mycket stor tydlighet visat att risken att både begå våldsbrott och att bli utsatt för misshandel, våldtäkter och andra brott ökar kraftigt om man är berusad. När man använder alkohol släpper civilisationsspärrarna. Det har också en smärtstillande effekt vilket gör att du inte känner smärtan, svarar Sarnecki på min fråga.

• Det blir alltså grövre våld när berusade människor slåss?

Det är berusningen som utlöser våldet

– Ja, det blir mycket värre eftersom hämningarna släpper. Men all alkohol under alla omständigheter utlöser inte våld. Det är berusningen som utlöser våldet.

– I Sverige har vi fortfarande har ett gammalt, traditionellt alkoholkonsumtionsmönster. Vi har egentligen en låg konsumtion, men mönstret är att inte dricka så ofta, men att dricka mycket när man dricker, säger han.

Jerzy Sarnecki visar ett diagram över antalet mord, dråp och misshandel med dödlig utgång från 1754 och framåt i tiden. Man kan se en tydlig uppgång kring 1850, då alkoholkonsumtionen var mycket hög. När motreaktionerna kom, nykterhetsrörelsen växte sig stark, hembränning förbjöds och motboken infördes sjönk våldssiffrorna med hela 75 procent.

– På 1960-talet när alkoholkonsumtionen ökade igen, med bland annat mellanölet, så ökade också det dödliga våldet. Fast under de senaste 15 åren så tycks vi inte ha någon ökning av trots att alkoholkonsumtionen ökar. Möjligen beror det på att konsumtionsmönstret har ändras, från kraftig konsumtion få dagar i veckan till lite oftare måttlig konsumtion.

Men samtidigt får man inte negligera att berusningsdrickandet är relaterat till den allmänna alkoholkonsumtionen, understryker han.

• Hur är det med narkotikarelaterad brottslighet?
– All befattning med narkotika är numera brottsligt. Självklart finns relaterad brottslighet. Det leder till en svårartad och farlig form av organiserad brottslighet, smuggling och uppgörelser mellan narkotikaligor. Att det blir grovt beror på att det är kriminellt och ger stor vinst.
– Det andra problemet är förstås att narkotikapåverkade människor i viss mån kan begå brottsliga handlingar. Men det är inte så vanligt eftersom narkotika inte är så vanligt i vårt land, inte i jämförelse med alkohol, svarar Sarnecki.

Det här är förbannat svårt. Det är ett klassiskt exempel på ett fullkomligt omöjligt val

• Skulle det då vara en tanke att legalisera narkotika?
– Det här är förbannat svårt. Det är ett klassiskt exempel på ett fullkomligt omöjligt val, säger han.
– Låt oss anta att vi skulle legalisera och kontrollera narkotika på motsvarande sätt som alkohol. Då kanske vi skulle få bort en del av den organiserade brottsligheten, kanske få färre knarkarhepatiter och färre överdoser.
Men samtidigt skulle narkotikan kanske breda ut sig, vilket skulle leda till att de skador narkotika orsakar på befolkningen, psykiska sjukdomar och arbetsoförmåga, skulle öka.

– Det allra värsta med ett sådant experiment vore att folk kanske skulle lära sig att använda narkotika och då är det svårt att gå tillbaka till den gamla politiken, säger kriminologiprofessorn.

Han anser att det är riskfyllt att ändra drogpolitiken och svårt att bedöma konsekvenserna av det. Politiken brukar funka så länge problemet är förhållandevis litet. I Sverige är narkotikaproblemet fortfarande relativt litet om man jämfört med andra europeiska länder.

– Narkotikapolitikens framtid beror på hur framgångsrik den är idag. Blir den inte framgångsrik så kommer fler och fler att börja knarka och då kommer man till en situation där man måste omvärdera. Men än så länge så går det nog att behålla den restriktiva narkotikapolitiken, säger Jerzy Sarnecki.

• Tycker du att man gör rätt om man sänker alkoholskatterna i Sverige?
– Jag har ingen aning. Skulle man göra det och misslyckas skulle man orsaka skador som är irreversibla.

Vi jämför alkoholskatten med de förändringar av tobaksskatten som gjordes för några år sedan och den minskade tobaksrökningen.

– Det går uppenbarligen att göra saker. Tobaksinformationen är ju en oerhörd framgång. Tyvärr är det svårare med alkohol och narkotika. När det gäller rökning är det så att all rökning är skadlig. Det är ett enkelt budskap. Vill du leva länge, så sluta röka! Så är inte fallet med alkoholen. Det är faktiskt inte så att all alkohol är farlig. Det finns vissa studier som visar att viss alkoholkonsumtion i små doser kanske till och med är hälsobefrämjande, säger han.

Det är viktigt att inte lura folk. Man måste säga som det är.

• Vilket budskap ska man föra fram?
– Det är viktigt att inte lura folk. Man måste säga som det är. Alla försök att med propaganda och förenklade budskap få folk att avstå genomskådas. Man måste ge en sann och trovärdig information. Man får inte säga “Dricker du alkohol så dör du!“ Det är inte sant.

Man bör istället föra ut budskapet att alkohol i måttlig användning inte är farligt för vuxna, medan hejdlöst supande kan vara det. Men man kan gott säga att “Röker du, så har du minskat dina chanser att leva länge!“, resonerar Sarnecki.

Tobak är förknippad med en långsam kvävningsdöd. Det är inte lika lätt att framkalla sådana bilder när det gäller narkotika. Narkotika attraherar individer som överhuvudtaget är svårare att påverka med argument.
– Alkohol- och narkotikaupplysning skulle må bra av att ta exempel från den oerhört sakliga tobaksupplysningen, säger han.

Jag frågar vad han tycker om Alkoholkommitténs reklamfilmer som bland annat har använt en slogan som “Det första problemet med alkoholism är att man har så roligt på vägen dit“.

– Jag tyckte faktiskt om filmerna. Det är en klok tanke som ligger bakom det sättet att argumentera. Både alkohol och narkotika är just i början lustbetonat. Att det är så roligt i början är det som gör att det är så svårt att sluta i tid. Men sen är det inte säkert att alla uppfattar budskapet och det är ett bekymmer, säger han.

• Vilka är de tre effektivaste sätten att sänka den totala kriminaliteten i Sverige?
– Den åtgärd som mest skulle minska kriminaliteten vore att avskaffa bilismen. Dessutom en kraftig sänkning av alkoholkonsumtionen. Det som minskade brottsligheten ganska påtagligt i Sverige under första hälften av 1990-talet var dålig ekonomisk tillväxt. Tidigare när tillväxten var hög ökade brottsligheten, avslutar Jerzy Sarnecki.

Fotnot: Vill du veta mer så rekommenderas Jerzy Sarneckis bok “Introduktion till kriminologi“. Studentlitteratur AB, 2003.

Etiketter:

Annonser