Ungas drickande historiskt lågt

ÖSTERSUND Andelen tonåringar som tidigt debuterar med alkohol och tobak minskar, fler dricker mindre. Medan andelen som prövar narkotika är ganska oförändrad, men attityderna mer liberala. Det visar CAN:s undersökning om skolelevers drogvanor.

Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysnings enkät ifjol bland cirka 8 000 elever i nian på högstadiet och gymnasiets årskurs två redovisades i onsdags vid en konferens i Östersund.
(En preliminär rapport lades fram redan förra sommaren i Almedalen, som Drugnews då redovisade.)

Undersökningen visar att såväl alkoholkonsumtion som berusningsdrickande fortsatt minska. Andelen unga som dricker alkohol har sjunkit åren 2000-2012. Från 80 procent bland 15-16-åriga elever tidigare till 56 procent ifjol (54 proc. av pojkarna och 58 proc. av flickorna).

Det är en historiskt låg alkoholkonsumtion och de lägsta siffrorna sedan vi inledde mätningarna 1971, enligt Håkan Leifman, direktör på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Även bland gymnasieeleverna så visar enkätsvaren färre alkoholkonsumenter, från cirka 90 procent år 2004, då mätningarna bland 17-åringarna startade, till 82 procent förra året. Skillnaderna är små mellan pojkar och flickor.

CAN har även ställt frågor om ursprungskällor.
Smuggelsprit ökade från millennieskiftet fram till 2007 bland unga, medan hembränt minskade. Men enligt rapporten märks senare ingen ökning, snarare minskar illegal alkohol och Systembolaget är fortfarande huvudkälla.
Vuxna – föräldrar, syskon, äldre kompisar och andra – är istället de som förser ungdomar med alkohol.

Undersökningen visar även att andelen pojkar i niondeklassen som berusat sig före 13 års ålder har halverats under tolvårsperioden, från 21 till 10 procent.
En liknande höjd debutålder kan även ses för tobak, där en positiv utveckling kan se på grundskolan (17 proc. av pojkarna och 24 proc. av flickorna röker), medan rökning ökat något på gymnasiet (ökat till 34 proc. respektive 39 proc.).

För narkotika är bilden mer komplex.
Andelen som ifjol uppgav att de någon gång prövat cannabis (vanligaste illegala drogen) är på ungefär samma nivåer som 2011. Men under perioden 2004-2012 har andelen pojkar på gymnasiets årskurs två som prövat drogen ökat från 15 till 20 procent och flickorna ökar från 11 till 14 procent.

I årskurs nio på högstadiet är utvecklingen mer stabil. En liten nedgång bland pojkar som provat från 9 till 8 procent åren 2011 till 2012, medan jämnåriga flickor ligger kvar på fem procent.

Men när frågor ställs om de använt narkotika senaste tolv månaderna, så märks en liten ökning bland högstadiepojkar (från 4 till 6 proc.) under senaste fem åren, medan det är stabilt bland flickor (4 proc.). På gymnasiet märks ökningar både för pojkar (12 till 14 proc.) och flickor (9 till 11 proc.) under perioden.

Det framgår att unga verka ha en mer liberal inställning till droger, exempelvis att det inte är så farligt att röka cannabis, säger Leifman till TV4.

Om ungas sundare alkoholsyn med lägre konsumtion och högre debutålder, kommenterar Linda Engström, ordförande Ungdomens nykterhetsförbund:
– Mycket glädjande! Tydligt att det är ungdomar som visar vägen för de vuxna som mer håller fast vid alkoholnormen. Unga är snabbare på att anamma en alkoholfri trend och blir förebilder.

• Drugnews: varför är det färre unga som dricker alkohol?
– Finns ingen bra forskning, men visst kan det inverka att kändisar som sångarna Yohio och Loreen tydligt sagt nej till alkohol. Men också att unga mer umgås via internet, killar spelar dataspel och en allmän hälsotrend, svarar hon.

• Men har inte unga blivit mer positiva till narkotika istället?
– Jag litar inte på att det är så, det märks inte i användningen, som legat ganska still. De som menar att narkotika tar över när alkohol minskar har inte läst rapporten. Finns ingen täckning för det, säger Linda Engström.

Hon tror att det är drogliberaler som fått gehör i samhällsdebatten, men att det inte ännu speglas i ungas användning överlag. Men att det gäller att vara vaksam då sådana attityder kan märkas i negativ förändring om några år.

• Fotnot: CAN:s rapport “Skolelevers drogvanor 2012“ (151 sidor, pdf-fil).

Etiketter:

Annonser