Sida kritiseras för pris till tobaksbolag

STOCKHOLM Svenska Sida delade ut ett utvecklingspris till indiska tobaksbolaget ITC vid FN:s miljökonferens Rio +20 nyligen. Nu uppmanas biståndsorganet att återta priset från bolaget som skövlar skog och tillverkar en dödlig produkt.

Indian Tobacco Company – Indien största tobakstillverkare – fick ta emot priset, som delas ut till företag som förbättrar människor i eftersatta områden, för sitt program för skogsodling i byar. Ved används till att torka tobaken.

“Vi blev chockade och besvikna när vi fick höra att Indiens största cigarettillverkare och också största köpare, beredare och exportör av råtobak, ITC, fick priset World Business and Development Award.“, skriver frivillignätverket Framework Convection Alliance, (FCA) rapporterar Tobaksfakta.

I brevet till Sida och biståndsministern Gunilla Carlsson, miljöminister Lena Ek och FN:s utvecklingsprogram UNDP – som administrerar priset tillsammans med Sida – att ett det prestigefulla priset ger felaktigt en bild av att bolaget är ett socialt ansvarsfullt.

“Vid sidan av all skadlig inverkan på hälsan svarar tobaksindustrin också för en stor del av den pågående avskogningen. Det är ironiskt att ett bolag som i betydande utsträckning bidrar till kalhuggning och underutveckling belönas för sitt skogsbruk och sina utvecklingsinsatser“, skriver FCA:s ordförande Laurent Hubert och chefen för WHO:s sydostasiatiska region, Shoba John, i brevet.

Dessutom bryter utmärkelsen, enligt FCA, mot internationella Tobakskonventionen, som Sverige undertecknat, som rekommenderar att inte ge reklam kring tobaksbolags aktiviteter för att framstå socialt ansvarsfulla företag.

Etiketter:

Annonser