Tobaksodlare: gifter skadade våra barn

WILMINGTON En grupp tobaksodlare i Argentina har stämt Monsanto, Philip Morris och andra amerikanska tobaksbolag för att medvetet ha förgiftat deras familjer med bekämpningsmedel vilket ledde till att barn föddes med svåra skador.

Småbrukarna har odlingar i provinsen Misiones i nordöstra Argentina och säljer råtobak till amerikanska tobaksjättar. I en stämning till en domstol i delstaten Delaware i USA uppger de att tobaksbolagen uppmanade dem att använda växtbekämpningsmedel, insektsgiftet och andra kemikalier och att en ny tobakssort krävde mer besprutning.

Bolagen påstod att kemikalierna var hälsomässigt ofarliga trots att de visste att familjerna saknade skyddsutrustning. Gifterna påverkan på tobaksodlarna ska ha medfört att deras barn föddes med allvarliga skador, såsom missbildningar i hjärna och ryggmärg, synnedsättning, ämnessjukdomar, epilepsi och Downs syndrom, enligt stämningen.

Dessutom hävdar de att andra grödor, brunnar och intilliggande vattendrag förgiftats, rapporterar Courthouse News Service och Tobaksfakta. Odlarna anser att bolagen visste eller borde vetat att gifterna var hälsofarliga.

En stor del av kemikalierna tillverkades och distribuerades av bolaget Monsanto. Philip Morris och Carolina Leaf bildade råvarumärkesföretag Tabaco Norte som användes som lokal mellanhand.

Det blir nu domstolen New Castle County Court som nu ska ställning till tobaksodlarnas stämning och krav på skadestånd.

Amerikanska tobaksbolag importerar årligen cirka 14 000 ton råtobak från Argentina, merparten odlas i regionen Misiones.

• Fotnot: Odlarnas stämningsansökan (pdf-fil, 55 sidor).

Etiketter:

Annonser