FN: globala ligor stort säkerhetshot

NEW YORK En ny FN-rapport varnar för att den organiserade brottsligheten har blivit en global kraft som allt mer hotar internationell fred och nationell suveränitet.

FN:s brotts- och narkotikakontrollbyrå, UNODC, varnar i en rapport att den organiserade brottsligheten seglat upp som en av de främsta ekonomiska och militära makterna i världen.

– Den nya rapporten visar hur illegala varor köps i en kontinent, smugglas över en annan och saluförs i en tredje och ofta matchar flödena den lagliga handeln. Den kriminella marknaden spänner nu över hela världen, säger FN-organets chef Antonio Maria Costa i en kommentar till rapporten.

Rapporten pekar på att i vissa regioner, såsom Centralasien och transitländer i Västafrika, är den gränsöverskridande brottsligheten ett hot mot fred och utveckling.
Ligorna frodas när efterfrågan ökar på narkotika, vapen, prostitution, billig arbetskraft och varumärkesförfalskade varor. Även en kraftig ökning av internetbrott, falska läkemedel och piratattacker mot fartyg (särskilt utanför Somalia) har skett.

Av de enorma miljardintäkter som handeln med narkotika, vapen, människor och annan brottslighet genererar så hamnar det mesta till mellanhänder i de internationella ligorna – mycket litet går till fattiga odlare i Afghanistan och Latinamerika eller till langare på gatan.

Costa efterlyser internationellt samarbete mot den organiserade brottsligheten, bättre följa Palermokonventionen och stötta fredsskapande insatser, utveckling och tekniskt bistånd för att minska fattiga länders sårbarhet. Men även beslagta ligornas vinster och hårdare bekämpa korruption och penningtvätt.

– Kriminellas drivkraft är vinst, så låt oss jaga deras pengar. Vi måste öka riskerna med brott och minska incitamenten för att organiserade brottslighetens blodiga hand kan manipulera konkurrensens osynliga hand, sade Antonio Maria Costa vid presentationen i New York.

• Även kriminella ligor samarbetar alltmer för att skydda smuggelvägarna. Enligt flera uppgifter till nyhetsbyrån AFP så har colombianska karteller upprättat kontakt med al-Qaidas nätverk, bland genom organisationen Maghreb (Aqim) som numera står för säkerheten vid transporter av heroin och kokain på väg via Afrika till Europa.

• Fotnot: FN-rapporten The Globalization of Crime: A Transnational Organized Crime Threat Assessment (pdf-fil, 314 sidor).

Etiketter:

Annonser