Förslag om ny alkohollag till riksdagen

STOCKHOLM Regeringen lämnade i torsdags propositionen om ny alkohollag till riksdagen. En liten ändring om bjudregeln till unga har gjorts jämfört med ursprungsförslaget.

Proppen innehåller i övrigt ungefär samma förslag som tidigare redovisats, erfar Drugnews.

Bland annat underlättas för restauranger att få serveringstillstånd genom ändrade kökskrav – exempelvis ska sushibarer från i sommar kunna få servera alkohol. Krögare ska kunna krydda eget brännvin, cateringföretag ska få permanenta tillstånd och ingen inskränkning av nattklubbars möjlighet ha öppet fram till morgonen införs.

Det var några omdiskuterade punkter när lagrådsremissen lades i januari och som kan leda till fler utskänkningsställen och ökad alkoholkonsumtion, enligt nykterhetsrörelsen medan krogbranschen var överlag nöjd med förslagen.

Regeringen vill ha enklare alkoholregler, men uppger att folkhälsa och lägre alkoholkonsumtion ändå är utgångspunkten. Och kommunerna ska ges större ansvar och redskap för att sköta tillsynen av hur alkohollagen efterlevs.

Förslagen finns kvar i propositionen. Däremot har den så kallade bjudregeln till unga under 18 år förändrats från det ursprungliga förslaget.

Grundregeln är att det otillåtet att bjuda barn och unga på alkohol. Men det föreslogs samtidigt i remissen att det – vid vissa tillfällen – ska vara tillåtet att bjuda på “enstaka glas“ och under “kontrollerade former“ om det klart framgår att det inte skadar den unge.

Då lagrådet fann detta något vagt ändras nu formuleringarna något. Enstaka glas ersätts med “mindre mängd“ och kontrollerade former ersätts med under “ordnade former“.
– Vi har gjort en liten uppstramning och förtydligande, säger Ulrik Lindgren, politisk sakkunnig hos folkhälsominister Maria Larsson, till Drugnews.

• Men vad gäller, är det tillåtet eller inte att bjuda unga på alkohol?
– Det är förbjudet såsom hittills att bjuda eller langa alkohol till ungdomar. Men verkligheten är inte svart eller vit. Vi vill inte vara rigida, utan preciserar att det i några få sammanhang, vid högtider såsom bröllop och nattvard, kan få bjudas under ordnade former, säger Ulrik Lindgren.

Frågan är dock om det tystar kritiken från dem som anser att det borde vara helt förbjudet, även för vårdnadshavare, att bjuda minderåriga på alkohol.

Ett annat tillägg som görs i lagförslaget är att regeringen avser att följa utvecklingen vad som händer efter JO-beslutet nyligen om att myndigheter inte får låta personer göra provköp av tobak och alkohol för att se hur ålderskontrollen sköts. Detta då JO menar att “dold myndighetsutövning“ inte är tillåten.

Regeringen hoppas att det istället kan lösas på andra sätt, exempelvis som i Västra Götaland där stickprovskontroll av folköl görs efter överenskommelse mellan kommuner och näringen. Eller att kommuner informerar butiker när de anmäler sin försäljning av alkoholdrycker att stickprov förekommer.

• Frågan om gårdsförsäljning av vin och öl som regeringen är oenig om har som Drugnews tidigare regeringen lagt åt sidan och ska en utredare titta på ännu en gång. För att undersöka om det skulle strida mot EU-regler och därmed hota Systembolagets monopol. Utredaren ska även se över om det behövs särskilda regler för servering av alkohol på exempelvis särskilda äldreboenden.

• Den rödgröna oppositionen lade i höstas en gemensam motion till riksdagen för skärpt svensk alkoholpolitik. Bland annat föreslår man förebyggande insatser för att skydda barn från alkohol, sänkta införselkvoter, höjd skatt på alkoläsk och nej till gårdsförsäljning.

Etiketter:

Annonser