Stora alkoholskador i Europa

STOCKHOLM Alkoholproblem ökar i Europa. Och tar 195 000 européers liv varje år och skadekostnaderna är gigantiska. Men EU:s alkoholstrategi tar form i allt fler länder.

Det berättade folkhälsominister Maria Larsson (KD) i sitt invigningstal på expertmötet om alkohol i Stockholm.

De flesta länder har idag infört en nationell strategi, över hälften har infört åldersgränser på 18 år för att få köpa alkohol och promillegränser i trafiken sänks.

– Bra gjort, men mycket återstår att göra, sade Maria Larsson vid invigningen.

Europa har den högsta konsumtionen i världen och alkohol är den tredje största riskfaktorn till för tidig död. Unga är särskilt utsatta då förtäckt eller öppen alkoholreklam riktas mot dem och nätförsäljning försvårar kontroll.

Det är svårt att komma åt, men hon vill försöka. Det är inget alkoholindustrin är intresserad av, man hänvisar till självreglering istället för förbud. Något som dock inte fungerar särskilt väl, visar flera studier.

Om alkoholpriset är lågt och reklam florerar så är det knepigt att ha en effektiv alkoholpolitik, konstaterade Marc Denson, direktör i WHO:s Europaregion.

Det ofödda barnet, unga och även äldre personer måste skyddas mer. Mellan fem och nio miljoner barn växer upp i missbrukarfamiljer i unionen. Och en studie som ska presenteras på konferensen visar att i sju av tio undersökta länder så dricker de äldre mer med skador och dödsfall som följd. I Sverige läggs numer fler äldre kvinnor in för alkoholrelaterade sjukdomar än tidigare.

En deltagare från Slovenien berättar hur landet infört mer restriktiva alkohollagar, och att kombinera alkohol med bilkörning är inte längre accepterat.

– Men mycket mer skulle behöva göras, internationellt samarbete driver på och utvecklar. Vi försökte det under Slovenska ordförandeskapet och jag är glad att Sverige nu ännu mer lyfter alkoholfrågan, sade Ivan Erzen, statssekreterare på hälsodepartementet.

Förutom erfarenhetsutbyte och presentera nya rapporter så är målet med konferensen att intensifiera och utveckla alkoholstrategin för att minska skadorna i unionen som årligen kostar omkring 125 miljarder euro.

– Jag vill att alkoholfrågan är med högt på agendan vid ministermötet senare i år, sade folkhälsoinstitutet Maria Larsson till Drugnews.

Etiketter:

Annonser