Polisen och X-Cons i projekt mot återfall

STOCKHOLM Polisens länsnarkotikarotel i Stockholm och X-Cons har inlett ett samarbete. Häktade narkotikabrottsmisstänkta ska erbjudas kontakt med den ideella föreningen för att få stöd att avbryta kriminell livsstil och drogmissbruk.

Narkotikaroteln kommer att erbjuda alla som häktats för grovt narkotikabrott och utreds vid roteln, ett möte med X-Cons Stockholm. Alla de som nappar på erbjudandet kommer att kunna upprätthålla kontakten med X-Cons även under fängelsetiden. Stöd till anhöriga kommer även att erbjudas.

Narkotikarotelns ungdomssektion har under flera år bedrivit samverkan med Ung i X-Cons (f.d. Unga Kris) som syftar till att erbjuda ungdomar som åkt fast för narkotikabrott en möjlighet förändra sina liv. Verksamheten har varit framgångsrik och flera ungdomar som var på väg in i kriminalitet och missbruk lever nu tack vare stödet ett normalt liv.

– Vi vill kunna erbjuda också de vuxna som utför grövre narkotikabrott en utväg att kunna upphöra med sin brottslighet. Genom detta erbjudande kan de själva göra ett val om de vill satsa på ett hederligt liv efter avtjänat straff, säger kommissarie Bo Eliasson vid länskriminalpolisens narkotikarotel i Stockholm till Drugnews.

Narkotikaroteln i Stockholm utreder en mängd ärenden om grov organiserad narkotikabrottslighet varje år och de genomsnittliga straff som döms ut ligger på sju år. Men straff upp till 10-14 år förekommer. Flera av dem som avtjänat straff återfaller i grov brottslighet.

Polisen ser positivt på samverkansprojektet för vuxna narkotikabrottslingar och räknar med att 50-60 personer om året kan komma i fråga. Erbjudandet om stöd via X-Cons ska ske i samråd med åklagare.

– Det är en framgång även om bara ett fåtal väljer att förändra sina liv och börja leva hederligt och jag tror att många kommer att få sig en tankeställare. Vi ger dem en möjlighet till ett aktivt val att förändra sina liv, säger kommissarie Bo Eliasson.

Projektet kommer att bedrivas fram till 30 juni 2011 då det kommer att utvärderas tillsammans med brottsförebyggande samordnare vid länskriminalpolisen.

X-Cons Stockholm är en ideell förening med medlemmar som har en bakgrund med fängelsevistelser, droger och eller kriminalitet. Genom råd, stöd och hjälp verkar de för att människor som nu befinner sig i sådana situationer ska kunna avbryta sin kriminella livsstil.

– Vår ambition i denna samverkan är att så ett litet frö om förändring hos de häktade och att tala om att X-Cons finns för dem när de vill bli hederliga, säger ordförande Peter Söderlund till Drugnews.

X-Cons bildades efter en brytning ifjol med Kriminellas revansch i samhället.

Etiketter:

Annonser