Samband psykosmedicin och dödsfall

LONDON/STOCKHOLM Äldre demenssjuka personer som får psykosmediciner löper ökad risk att dö i onödan. Det bekräftas i en brittisk forskningsstudie.

Risker med överförskringning av läkemedel för demenssjuka har det varnats för tidigare. Men nu finns studier att det är just är dessa psykosmediciner som ökar antalet dödsfall bland många äldre.

En uppföljning av psykosmediciners effekter bland äldre demenssjuka har studerats i Storbritannien och redovisas i på medicintidskriften The Lancet Neurology´s hemsida.

165 slumpmässigt utvalda patienter varav 128 fick behandling, hälften med antipsykotiska läkemedel, övriga fick verkningslösa placebopiller. Vid uppföljning tre år senare levde fortfarande 59 procent av dem som fått sockerpillren, medan endast 30 procent av dem som fått psykosmedicinerna.

Det vill säga läkemedelsbehandlingen efter tre år medförde dubbelt så stor risk att dö jämfört med de jämförbara demenspatienter som inte fick den.

Forskargruppen slår fast att det är medicinerna som orsakar skillnaderna och att kraft nu måste läggas vid att hitta mindre skadliga alternativ behandling av neuropsykiatriska symptom hos patienterna.

Förutom riskerna med dessa läkemedel för demenssjuka har tidigare fokus riktats om att många patienter i onödan behandlas med dem. Bland annat för att lugna patienter när omsorgspersonal inte hinner med.

– Det är det största bekymret, att vi använder läkemedel för att lugna och dämpa människor när vi helt enkelt inte har mänskliga relationer att ge till dem. Som regel skulle det räcka med mänskligt bemötande och mer kontakt för dessa personer, säger Jan Marcusson, överläkare och professor vid Linköpings universitet, till SR Ekot.

De nya uppgifterna om psykosmediciners farliga effekter upprör anhöriga.
– Vi tycker naturligtvis att det är förskräckligt att många demenssjuka drogas ner, säger Stina-Clara Hjulström, ordförande för Demensförbundet, till Ekot.

• Antipsykotiska mediciner togs främst fram för behandling av schizofreni, men svenska studier visar att uppåt hälften av patienter på demensboende också får medicinerna. Socialstyrelsen beräknar att var fjärde demenssjuk behandlas med psykosmediciner som exempelvis risperdal, haldol och zyprexa.

Läkemedelsverket skärpte i höstas efter tidigare larmrapporter rekommendationer för behandling av demenssjuka personer med läkemedlen (neuroleptika). Också europeiska läkemedelsverket har nu kommit med skärpta varningar.

Etiketter:

Annonser