Fortsatt ökade tullbeslag

STOCKHOLM Tullens beslag av narkotika fortsätter öka, första halvåret med 30 procent jämfört med samma period året före. Opium, metamfetamin, cannabis och växtdrogen khat och försändelser med nätdroger ökar mest. Även vapen och cigarettbeslag ökade.

Trots att tulledning och fack under våren diskuterat verkets framtid, så har personalen vid gränsen ökat antal beslag för femte året i rad. Första sex månaderna i år gjordes 2026 narkotikabeslag, jämfört med 1450 samma period ifjol och 892 år 2004.

– Smugglingen pågår ständigt och har sannolikt ökat, men även vår strategi att mer i projektform rikta in oss mot grov organiserad smuggling har gett goda resultat, säger Sven Peter Ohlsson, biträdande brottsbekämpningschef, till Drugnews.

Mest narkotikabeslag görs i Skåne – särskilt vid Öresundsbron och färjeläget i Helsingborg – men även i Stockholmsområdet och på Arlanda där mycket av utlandsposten undersökts. En majoritet av småbeslagen är numer nätbeställda droger, ett par hundra postförsändelser i månaden stoppas, och ungdomar är ofta målgruppen.

Smuggling via Blekinge ökar. Högpotent metamfetamin från Baltikum har fastnat i garnet, men där källan troligen är annan. I Stockholm har en opiumliga avslöjats och över 100 kilo av den tidigare ovanliga drogen – som främst används av iranska invandrare – fångats in. Likaså har rekordbeslag av tuggdrogen khat/kat gjorts, en ökning med över två ton till 5,5 ton (!) som pekar på fortsatt stort missbruk i en avgränsad grupp somalier. På Landsvetters flygplats stoppas återkommande resenärer som svalt kokain.

När det gäller det fruktade heroinet så medger tullen att beslagen är alltför små (endast 11,5 kg första halvåret) i förhållande till tillgängligheten och missbruket i landet.
– Tidigare gick heroinet mest via Skåne och ibland vidare till Norge, men hur smuggelvägarna nu förändrats har vi inte riktigt fått kläm på. Vi får ta tag i det efter semestrarna, säger Sven Peter Ohlsson.

Sammanlagt tog tullen första halvåret i mängder alltså 11,5 kilo heroin (5,2 kg ifjol), 412 kg cannabis (91 kg), 112 kg amfetamin (34 kg), 10 kg kokain (12 kg), 102 kg opium (0,9 kg), 22 681 ecstasytabletter (32 515 tabl), 742 840 narkotikaklassade läkemedel (99040 tabl), enligt preliminär statistik.

När det gäller annan smuggling noteras att antalet beslag av skjutvapen ökat kraftigt, från en handfull till 50-talet hittills i år. Vid ett tillfälle stoppade tullen ett fordon med 40 vapen, troligen avsett för kriminella ligor.

Alkoholbeslagen har minskat sedan näthandeln tillåtits efter en EU-dom ifjol. Men det görs beslag – ofta avsedda för langning, enligt tullen. Första halvåret togs 21 109 liter sprit (28 978 liter ifjol), 26 940 liter vin (34 306 liter) och 160 793 liter starköl (217 246 liter ifjol).
Cigarettbeslagen har däremot ökat kraftigt från 5,1 till 6,9 miljoner cigaretter första halvåret.

Etiketter:

Annonser