“Metadonprogram sparar miljarder“

STOCKHOLM Hälften av landets landsting kan inte erbjuda heroinmissbrukare metadon- eller Subutexbehandling inom rimlig tid. Samtidigt hävdar en nationalekonom att sådan behandling skulle kunna spara samhället över 40 miljarder kronor per år.

Nationalekonomen Ingvar Nilsson, institutet för socialekologisk ekonomi i Järna, har försökt värdera de ekonomiska effekterna av prevention och rehabilitering. Han har identifierat 100-150 kostnadsposter, såsom stölder, våldsbrott, sjukvård etcetera. De tunga missbrukarna beräknar han på så sätt kostar samhället uppåt 50 miljarder kronor årligen .

Om landets dessa istället skulle erbjudas syntetiska opiatersättningsmedel skulle vårdkostnaden bli omkring 2,5 miljarder kronor. Beräknat på ungefär 100 000 kronor per patient i metadonprogram gånger 25000 grava missbrukare.

– Ett väl utfört metadonprogram ger en avkastning på 10-15 gånger pengarna. Du får ha en väldigt bra aktiefond om du ska tjäna de pengarna, säger Ingvar Nilsson till SVT Rapport.

Men flera landstingen saknar riktlinjer och skriftliga direktiv för metadonvård. En studie som Mobilisering mot narkotika tidigare gjort visade att tio landsting inte kan erbjuda vård inom maxtiden 90 dagar.

Nationella narkotikasamordnaren Björn Fries har återkommande föreslagit regeringen att sanktioner bör införas mot de landsting som inte erbjuder vård enligt reglerna.
Han anser att moraliserande och ett slags förakt för missbrukare påverkar vårdtänkandet. Studien över att missbruksvård kan ge samhälliga vinsterna tycker Fries är intressant.

– Även om vi inte tycker om att hjälpa missbrukare så visar de här siffrorna ju, svart på vitt, att man nästan är korkad och oansvarig gentemot mot skattebetalarna om man inte ser till att ge dem den vård som de har rätt till, säger Björn Fries till Rapport.

• Metadon- och Subutexutdelning är även omtvistad behandling. Detta då den inte är drogfri och medicineringen ofta blir livslång. Heroin och andra opiater byts ut mot en annan drog – avsikten är att rädda liv, dämpa drogsuget, minska brottsaktiviteten och möjliggöra för att bygga upp en stabilare tillvaro.

Erfarenheterna varierar dock av behandlingen. I Sverige som haft metadonutdelning sedan 1966 ställs hårda krav på de patienter som ansöker om att få metadon eller subutex, medan utdelningen på kontinenten är mer okontrollerad. Och de legala läkemedlen kommer även på avvägar till den svarta marknaden då de går att missbruka.

I Finland tog en period subutex fler liv än heroin, i USA har metadonrelaterade dödsfall ökat med nära 400 procent till 3849 dödsfall år 2004. Och i Skottland dominerar numer metadonutdelning trots att de få som erbjuds drogfri behandling visar bättre resultat.

Etiketter:

Annonser