”EU måste stärka folkhälsan”

UPPSALA Folkhälsans ställning måste stärkas i EU och införselkvoterna av alkohol sänkas. Det sade Sven-Olov Carlsson som i fredags omvaldes till förbundsordförande för nykterhetsrörelsen IOGT-NTO. Rörelsen presenterade ett fyra-punktsprogram för en ”mänskligare alkoholpolitik”.

De fyra krav som nykterhetsrörelsen som nu kongressar i Uppsala framöver särskilt vill driva för att vända en negativ utveckling är:
sänkt införselkvoterna av alkohol, kontrollera alkoholhandeln via nätet, ta bort alkohol ur WTO-förhandlingarna, och stärka folkhälsan i EU-fördragen.

Sedan Sverige gick med i EU har alkoholkonsumtionen ökat med minst 30 procent och skadeverkningarna är tydliga. Över 200 000 barn växer upp med föräldrar med missbruksproblem, åtta av tio våldsbrott är alkoholrelaterade och var tredje död bilförare hade alkohol i blodet.

Även den svenska restriktiva alkoholpolitiken har attackerats alltmer efter krockar med unionens fördrag, nu senast då svenska förbudet mot privat distansimport av alkohol upphävdes av EU:s domstol. Och den artikel i EU-fördragen som handlar om folkhälsa har visat sig ha lite betydelse när den vägs mot näringsintressen.

– Det är helt orimligt att en samling jurister i EG-domstolen ska kunna sätta sig över demokratiskt fattade beslut och bestämma över vår alkoholpolitik, sade Sven-Olov Carlsson i ett linjetal efter att för sjätte gången återvalts enhälligt som ordförande i IOGT-NTO.

Regler kring alkoholreklam, som tidigare var så gott som helt otillåten i massmedier, är ett annat exempel på hur EU-rätten urholkat. Senaste fem månader har annonseringen ökat 25 procent för alkoholhaltiga drycker, enligt Sifos reklammätningar. Ett bolag som driver på marknadsföringen är statliga Vin&Sprit.

– Jag tycker det är bedrövligt att staten å ena sidan arbetar för en restriktiv alkoholpolitik och samtidigt accepterar att ett av staten helägt företag kringgår de svenska reglerna för att nå den svenska marknaden, sade nykterhetsbasen.

Folkhälsominister Maria Larsson (kd) besökte tidigare i veckan IOGT-NTO:s kongress i Uppsala. Det visar att hon tar alkoholfrågan och nykterhetsrörelsen på allvar, menar Sven-Olov Carlsson.

Men han tycker inte att regeringen gör tillräckligt i alkoholfrågan
– Regeringen måste driva folkhälsofrågorna framåt inom EU:s ministerråd och får inte heller försitta möjligheten att förstärka folkhälsans position när det nya EU-fördraget nu utarbetas, sade han.

Han påpekade även för ministern att införselkvoterna måste sänkas. Den som idag återvänder från annat EU-land kan medföra 230 liter alkohol vid varje inresa, ännu mer om man exempelvis ska ordna en stor privat fest.

• En enkät som Temo gjort på IOGT-NTO:s uppdrag i juni visar att nära sex av tio svenskar tycker att dagens införselregler är orimliga. Snittet var 57 procent bland de 1051 tillfrågade, även efter partisympatier så ansåg man att dagens kvoter var orimligt höga. Lägst bland moderata sympatisörer 51 procent, högst bland dem som stöder kristdemokraterna 80 procent.

Mänskligarealkoholpolitik

Alkoholen orsakar allt mer lidande.IOGT-NTO:s program för att bl a färre barn ska växa upp i missbruksfamiljer, färre dö i trafiken, stärka folkhälsan och göra stora ekonomiska besparingar för samhället.

1. Införselkvoter måste sänkas. De höga kvoterna är en av de främsta orsakerna till att alkoholkonsumtion och -skador ökat. IOGT-NTO föreslår att Sverige – om regeringen inte mycket snart för frågan till EU och lyckas uppnå beslut om lägre kvoter -– ensidigt återinför lägre och nivåbestämda införselkvoter för alkohol.

2. Kontrollera alkoholhandeln via Internet. Även om EG-domstolen nu gjort det lagligt att privatimporter alkohol via nätet, så har en tidigare EU-dom slaget fast att alkoholskatt ska betalas i mottagarlandet. IOGT-NTO understryker att finans- och folkhälsoministrarna måste se till att svensk alkoholskatt verkligen betalas och ålderskontroll upprätthålls.

3. Ta bort alkoholen ur WTO-förhandlingarna. Förhandlingar om nytt globalt avtal om tjänstehandel (GATS) pågår inom ramen för Världshandelsorganisationen. Nuvarande avtal ser alkohol som vilken vara som helst och påtryckningar via EU riktas mot utvecklingsländer för att öppna sina marknader för reklam och försäljning av utländsk alkohol. Även Sverige och andra WTO-medlemmar kan drabbas av negativa folkhälsokonsekvenser.

4. Folkhälsan måste stärkas i EU-fördragen. I nuvarande fördrag har folkhälsa svag ställning gentemot marknadsintressen. Ett nytt EU-fördrag håller på att ta fram och IOGT-NTO kräver att regeringen förstärker folkhälsans position i det nya fördraget och driver folkhälsofrågor framåt inom ministerrådet.

Etiketter:

Annonser