Mycket brott kring Sergels torg

STOCKHOLM Sergels torg är fortfarande en av landets värsta brottsplatser. Det konstaterar Citypolisen i Stockholm som där gjort riktade insatser två gånger i veckan under augusti och kunnat rapportera bland annat 111 narkotikabrott. /“Lots“-projektet med att aktivt uppsöka missbrukare och erbjuda vård återupptas i september.

Vid polisens kontroller kring “Plattan“ i augusti kontrollerades 270 personer, varav 18 greps och 14 av dem senare häktades. Förutom narkotikabrott, varav tre bedömdes grova, så rapporterades 25 brott mot knivlagen, sju trafikbrott, sex stölder, två misshandelsfall och ett olaga hot.

Polisinsatserna som både bestod av civilklädd och uniformerad personal beslagtog sammanlagt 3,9 gram hasch, 7,7 gram heroin, 45,5 gram amfetamin och nära 5500 tabletter. Dessutom stöldgods värt motsvarande 50 000 kronor.
– Resultatet visar att Sergelområdet har varit och fortfarande är en av Sveriges mest brottsbelastade platser, säger insatschefen Jale Poljarevius, vid Citypolisens spaningsrotel i ett pressmeddelande.

Det s k lotsprojektet återupptas igen 19 september. Åtta veckor i höst ska grava missbrukare kring öppna drogscener i Stockholm personligen erbjudas hjälp att bryta sitt missbruk. Särskilda “lotsar“ ska stödja dem att inte ramla ur vårdkedjan.

Projektet, som är ett samarbete mellan socialtjänsten i Stockholm, landstinget och polisen, går ut på att bekämpa öppna drogscener, kriminalitet och missbruk genom att på frivillig basis erbjuda en väg in i vården. Under försöket i våras, april till juni, så hade dock lotsarna svårt att nå ut, ingen nappade under de första veckorna.
Men före midsommar kunde man ändå summera att av 227 tillfrågade tunga missbrukare så hade 21 personer ( 16 män och fem kvinnor) tackat ja till avgiftning och fortsatt vårdplanering. Ytterligare 79 personer svarade att de var motiverade, men vill avvakta med inläggning. 26 andra var redan i behandling, medan 36 personer inte tillhörde Stockholm stad och därmed inte omfattades av erbjudandet.

– Ungefär hälften var alltså positiva till någon form av hjälp. Även om vi haft uppenbara igångsättningssvårigheter, så uppmuntrar resultatet till en fortsättning. Jag tror att det i höst blir lättare att nå ut med erbjudandet, missförstånd som att man inte kan stiga av om man vill är undanröjt, säger till Drugnews Åsa Magnusson från Mobilisering mot narkotika som samordnar projektet.

En utvärdering av lotsprojektet håller på att göras.
– Vi vill bland annat ta reda på varför flera motiverade ändå ville avvakta med vård. Om det behövs flera erbjudanden, annan metodik eller så. Först då kan man säga om det även finns något behov av tvång.
Även de som redan påbörjat behandling ska följas upp, exempelvis om vad de fått för stöd tidigare och vad det lett till. Men för det krävs etiskt tillstånd för behandling av persondata vilket fördröjer resultatet till i november.

Etiketter:

Annonser