Beredd strida mot hampaodling i EU:s domstol

STOCKHOLM/LAHOLM Regeringen tänker inte ändra narkotikalagen för att möjliggöra hampaodling i Sverige. ”Vår narkotikalagstiftning grundar sig på folkhälsan och står över EU:s jordbrukspolitik”, säger socialminister Lars Engqvist till DrugNews.

Hallandsbonden Ulf Hammarstens ansökan att få odla s k industrihampa med låg rushalt (max 0,3 procent THC) för naturfiber till finpapper, bilinredning med mera har utmanat svensk restriktiv drogpolitik. Narkotikalagen förbjuder idag all odling och hantering av ovanjorddelarna av växten Cannabis sativa, oavsett THC-halt. Men bonden hävdar rätten att som kollegor i övriga EU-länder (med undantag för Grekland) få odla hampa som där är en bidragsberättigad gröda.
Lantbrukaren vann i länsrätten i Uppsala som ansåg att unionens gemenskapsrätt är starkare och Läkemedelsverket – som handlägger ansökan – svängde och kom fram till samma slutsats. Men för att kunna ge tillstånd måste svensk narkotikalag ändras.

Något som alltså socialminister Lars Engqvist inte är beredd att medverka till efter att nu ha informerat sig om fallet.
”Svensk narkotikalag gäller och bonden får väl hitta andra grödor att odla”, anser socialministern.
Engqvist anser möjligheterna att kontrollera legala odlingar skulle vara små.
”Risken att få cannabisodlingar i landet med även otillåtna sorter är överhängande. Det vill jag inte medverka till!”, säger han.

Ekobonden är dock beredd att driva fallet vidare:
”Får jag inte godkänt av svenska myndigheter är jag beredd att gå vidare till EG-domstolen”, säger Hammarsten till DrugNews.
Han har lobbyföreningen Hampanätet bakom sig och ska ta kontakt med Lantbrukarnas riksförbund, LRF, om möjligheten att få juridiskt stöd.

”Det är väl jättebra att han går vidare, då får vi saken prövad. Hittills har vi ju bara en tolkning av en svensk länsrätt. Skulle EU:s jordbrukspolitik kunna upphäva nationell narkotikalagstiftning vore det allvarlig. Men det har ju inte prövats än”, säger socialminister Lars Engqvist.

Etiketter:

Annonser