Svårtolkad Obama om marijuana

0-aniweed4.gifPresident Barack Obama lyckas sisådär tona ner sitt uttalande om marijuana i ny intervju. Hans justitieminister får samtidigt klagomål från hundratals federala åklagare för att vilja ändra minimistraff för narkotikabrott.

Obamas uttalande nyligen i The New Yorker om att marijuana inte är farligare än alkohol, utan snarare mindre farligt för individen, och en kritik mot rättssystemet, väckte uppmärksamhet världen över.

Det tolkades även av många som att han var för legalisering av drogen. Särskilt med tanke på att regeringen inte agerar mot de legaliseringsförsök som inletts i Colorado och senare i år i delstaten Washington med saluföring i butiker för nöjesbruk.

Även om han faktiskt varnade för att ”experimentet kommer att bli en utmaning”, vilket mindre noterades.

I en tv-intervju i CNN, som sändes i fredags (dagen efter Obamas tal till nationen, Sotu), ville han förtydliga sin kritik mot dagens situation främst gäller hur lagarna används och hur straffen ibland är för hårda och drabbar vissa etniska grupper hårdare.

Angående legalisering menar han att de som ser det som en universallösning har flera svåra frågor att förklara.

“But I do offer a cautionary note. Those who think legalization is a panacea, I think they have to ask themselves some tough questions, too, because if we start having a situation where big corporations with a lot of resources and distribution and marketing arms are suddenly going out there peddling marijuana, then the levels of abuse that may take place are going to be higher”, säger han till CNN.

Han understryker att regeringen vill upprätthålla federala lagar, men att man inte för de två delstaterna har ”resurser för polisen att kolla om någon röker en joint vid hörnet”.

I CNN-ntervjun (som även handlade om andra ämnen) så är han svävande om hur han ser på förslaget att nedklassificera cannabis från lista 1 (där även heroin och ecstasy finns). Han menar att det är kongressens sak att besluta, (utan att säga vad han själv tycker). Även om såväl DEA som justitiedepartement idag, efter utredning, kan ändra vissa klassificeringar.

Obama betonar i båda intervjuerna att missbruk i grunden är folkhälsoproblem. Och även om han själv rökt på i sin ungdom, så avråder han sina döttrar att pröva det.

– Vad vi kan göra på längre sikt vad gäller marijuana, alkohol, cigaretter, hårdare droger, är att se till att våra barn redan från början inte utvecklar denna vana, säger han i CNN-intervjun.

Även justitieminister Eric Holder har fått sina ”fiskar varma” dessa dagar.

Dels för att han uppmanat federala åklagare att inte ingripa i delstater som legaliserat (om inte unga dras in i handeln eller den spiller över till andra delstater).

Dels vill han ta bort minimistraffet för mindre allvarliga narkotikabrott, både av rättviseskäl och för att minska trycket på överfulla fängelser. Skamligt och orättvist. (Men kan vara värt minnas att högst två procent av USA:s många fångar sitter där till följd av bara marijuanabrott, enligt American Society of Addiction Medicine).

Men nu revolterar hundratals åklagare mot ministerns svävande uttalande kring marijuana och förslaget till mildare narkotikastraff (s.k. Durbin Lee-bill) och varnar för att det inte bara skulle påverka rättskipning för marijuana utan för alla slags droger.

Delar av ett brev till Holder från hundratals åklagare lästes upp häromdagen i Senatens justitiekommitté:

”We believe the merits of mandatory minimums are abundantly clear. They reach to only the most serious of crimes. They target the most serious criminals. They provide us leverage to secure cooperation from defendants. They help to establish uniform and consistency in sentencing. And foremost, they protect law-abiding citizens and help to hold crime in check. ”

Den 4 februari kommer justitieminister Eric Holder till Sverige och ska ha ett anförande i riksdagen – för särskild inbjudna – om ”medborgerliga rättigheter i vår tid” och träffa bland andra sin kollega Beatrice Ask (M).

Om han tar upp och försöker förklara sin regerings syn på den heta marijuana-frågan i USA, som kan komma påverka hela världens narkotikastrategi, återstår att se.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Annonser