FMR: Mr Obama, stoppa legalisering

OSLO Stoppa legaliseringen av cannabis i USA! Det uppmanar norska Förbundet Mot Rusgift i ett uttalande direkt riktat till president Obama. Man oroas över drogpolitiska utvecklingen i landet senare år och ökat antal positiva drogtester.

Två amerikanska delstater har legaliserat cannabis för nöjesbruk och ett tjugotal delstater tillåter ”medical marijuana”. Legaliseringen strider mot internationella konventioner som USA ratificerat.

”Därför är det svårt för oss att förstå att du, som amerikanska högsta federala myndighet, inte ingriper och ser till att återupprätta landets stöd för narkotikakonventionerna”, står det i brevet till Barack Obama.

Det norska drogrestriktiva förbundet hänvisar bland annat till fler positiva drogtester bland skolelever i Colorado efter legaliseringen. Enligt företaget Conspire som gör tester för näringslivet och skolor i delstaten har antalet som visar positiv för rusämnet THC i cannabis ökat 44 procent mellan december 2013 och februari 2014. Och med hela 270 procent sedan 2009 då Colorado inledde kommersiell försäljning av marijuana som medicin.

Uttalandet antogs vid Förbundet mot Rusgifts årsmöte den 15 mars.

Tema: UN&Drugs

Fungerar FN:s globala narkotika-konventioner

… eller har ”kriget mot drogerna” misslyckats?•

• FN-möten årligen i mars i Wien (CND), om implementering av konventioner, nya droger klassas, mm. Länkar till de tre internationella narkotikakonventionerna.

Läs mer

Annonser