””Pot””-problem i Colorado-skolor

DENVER Tonåringar i Colorado märker en ökad användning av marijuana (pot) bland deras kompisar efter legalisering av drogen i delstaten, rapporterar CNN. Och är svårare för skolpersonal nå ut om drogens hälsorisker.

CNN har talat med flera skolelever i delstaten, som 1 januari legaliserade marijuana, även för nöjesbruk. Fast åldersgränsen är 21 år i de licensierade butikerna verkar det inte vara något problem att få tag i drogen för yngre.

– Nästan alla jag känner har rökt på, säger en elev.
– Jag ser personer som säljer drogen och jag tror att det blivit enklare att få tag i, även de som är för ung, säger en annan, Melik Elliston (senior high school).

Drogpåverkade elever även i skolan ”är definitiv inte ovanligt alls”, uppger en elev.

Colorados skolor har redan tidigare mött ökade drogproblem sedan ”medicinsk marijuana” tilläts för några år sedan. Det finns studier om att dessa droger även når yngre.

Fler unga i Colorado tycker i spåren av legaliseringsdebatten att det är okey att använda marijuana. Medan skolor fått svårare att nå ut med budskapet att det inte är det.

Numer är marijuana vanligaste orsak till avstängning av elever, vanligare än alkohol, olydnad och vapen. Av de 720 elever som stängdes av från skolor 2012-2013 kopplades 230 till marijuanaproblem (32 procent), enligt Colorados utbildningsdepartement.
– Vårt budskap är att föräldrarna måste tala med sin barn om riskerna med drogen, säger Christine Harms på Safety Resource Center, till CNN.

Hälsoexperter är oroade eftersom unga är särskilt sårbara för cannabis och kan utveckla beroende och hjärnskador. Drogen idag har högre rushalt (THC) än tidigare, vilket även påverkar inlärning, minne, reaktionstid med mera.

Legaliserad handel

• Första ”historiska” dagen 1 januari i Colorado, USA, rapporterades långa köer och livlig marijuanahandel för en miljon dollar i de butiker som hade öppet.

Hittills har 136 butiker fått licens att sälja cannabis och beräknas ge cirka 430 miljoner i skatteintäkter.

• Invånare som fyllt 21 år får köpa 28 gram marijuana, besökare hälften. Drogen måste användas inom delstaten, men inte på offentliga platser.

Senare i år följer amerikanska delstaten Washington efter med legal marijuana.

• Som första land inleder Uruguay i april legal cannabisförsäljning under statlig kontroll.
/Drugnews

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser