Obama – marijuanapresidenten?

Barack Obama riskerar att skriva in sig i historien som marijuana-presidenten, efter att nu accepterat att två delstater har legaliserat drogen. Det skriver Per Johansson, generalsekreterare i RNS, i en krönika.

Har verkligen president Obama legaliserat cannabis i USA? Jo, tyvärr verkar det som om just precis detta håller på att ske. Dock på ett sådant sätt att det inte fått alls den stora uppmärksamhet som ett sådant beslut rimligen borde få i internationella medier. Eller i svenska medier. Beslutet fattades bara några få dagar innan Barack Obama besökte Stockholm, men hamnade helt i skugga av Syrien-frågan.

Vad är det då som har hänt? Som de allra flesta känner till hölls det folkomröstningar om att legalisera marijuana (cannabis) i några delstater i USA i samband med presidentvalet i november förra året. I delstaterna Colorado och Washington blev det majoritet för legalisering och delstatsparlamenten satte genast igång med att skriva lagar om detta. Problemet är dock att detta inte är en fråga för delstaterna eftersom USA som land, på federal nivå, har beslutat att vissa droger ska klassas som narkotika under en lag som heter Controlled Substances Act (CSA). Detta i sin tur bland annat som en följd av USA:s internationella åtaganden mot övriga världen genom att landet ratificerat 1961 års Allmänna narkotikakonvention, där parterna (länderna) åtar sig att förbjuda bland annat cannabis.

Efter att Colorado och delstaten Washington satte igång processen med att legalisera marijuana var givetvis den stora frågan vad regeringen i Washington DC skulle göra.

Till att börja med hände ingenting, sen ingenting och sen kom beskedet från justitiedepartementet att man ”snart” skulle meddela vad man beslutat i frågan. Vid det årliga FN-mötet i Wien i mars om narkotikaproblemet, Commission on Narcotic Drugs (CND), frågade jag en av tjänstemännen i USA:s delegation om när justitiedepartementets besked skulle komma. Förhållningsreglerna för de amerikanska delegaterna var då att man inte fick diskutera denna fråga med någon på CND-mötet.

Trots diskussionsförbudet fick jag ändå en förklaring om att den federala regeringen inte kan ingripa mot en lag i en delstat som strider mot federal lag förrän den delstatliga lagen är på plats. Först när den lagstiftande processen är avslutad i delstaten kan Washington DC ingripa och stämma delstaten i Högsta Domstolen. Så har skett med exempelvis Arizona som på egen hand skärpte immigrationslagarna, som är federala angelägenheter. Washington DC stämde Arizona och tvingade delstaten ändra på de lagar man beslutat om.

Nåväl, tänkte jag, om nu DC inte kan stämma Colorado och Washington förrän alla lagar är beslutade och klara, så borde det inte vara några som helst problem med att tala om för den amerikanska allmänheten hur man ser på saken; hur regeringen tänker agera när legaliseringsprocessen är formellt fullbordad. Istället säger ingen någonting.

Med ett undantag. I en intervju i tv-kanalen ABC med paret Obama inför julhelgen får presidenten frågan hur han ser på att marijuana har legaliserats i två delstater. ”Vi har större fiskar att steka”, svarade han, vilket var en övertydlig signal om att man inte kommer att göra någonting åt saken, inser jag nu i efterskott. Likväl var det nog många med mig som trodde att när det väl blir skarpt läge kommer ett besked som stänger dörren till legalisering. Tji fick vi!

Den 29 augusti, bara några dagar innan president Obama landade i Stockholm med sitt stora följe, kom så till slut beskedet från justitiedepartementet i Washington DC. Det kom i form av ett memorandum till alla federala åklagare i USA undertecknat vice justitieminister James Cole. Bara det faktum att det inte är departementets chef, Eric Holder, som skrivit under memot är naturligtvis ett budskap i sig.

Och vilket budskap sedan! Obama-regeringen tänker acceptera att de två delstaterna legaliserar marijuana. Federal lag ska således inte gälla i hela USA.

Vad står det då i memorandumet? Först konstaterar man att marijuana är en förbjuden drog i USA enligt federal lag beslutad i Kongressen. Justitiedepartementet har för avsikt att upprätthålla federal lag i detta avseende (wow!) varpå man konstaterar att departementet har begränsade resurser som måste användas på det mest effektiva, konsistenta och rationella sättet.

Vad i helskotta betyder det? Jo, det betyder att så länge delstaten följer ett antal villkor uppsatta av justitiedepartementet så är det OK för delstaten att legalisera marijuana, i konflikt med federal lag.

De tre första villkoren av totalt åtta justitiedepartementet har satt upp handlar om:
• Marijuana får inte säljas till minderåriga. (För vuxna gäller uppenbarligen inte federal lag här.)
• Kriminella gäng ska inte få sköta handeln. (Starta legitima företag så är det grönt ljus, dvs. grunden till en marijuanaindustri är lagd.)
• Marijuana får inte läcka till andra delstater där drogen är förbjuden. (Hur ska det kontrolleras? Gränserna mellan delstaterna är i princip helt obevakade.)

Så om delstaten beslutar om en åldersgräns, ser till att vanliga företag sköter om handeln och dessutom talar om för folk att de inte får ta med sig marijuanan till andra delstater så är det OK att legalisera.

När man befinner sig utanför USA och således betraktar landet utifrån kan man få för sig att USA:s president är världens mäktigaste man och att Washington DC är en plats där makt och styrka är på topp. Så kanske det är i vissa avseenden, men betraktar man just den här processen går det inte att konstatera annat än att Obama och hans regering tappat kontrollen över situationen.

Hur har då reaktionerna i USA varit på att Obama-regeringen accepterar legaliseringen av marijuana?
Många är naturligtvis mycket glada medan andra är fly förbannade. Låt mig nöja mig med att peka på en röst från de förbannades skara, ledarredaktionen på Wall Street Journal (WSJ). I en ledare den 5 september går man till hårt angrepp mot president Obama och anklagar honom för att sätta sig över lagen. Man jämför honom med Nixon, dock till den senares fördel eftersom han i alla fall försökte smyga med sitt förakt för federal lag. WSJ skriver att en president inte kan bestämma att en lag inte gäller längre. Att den inte passar hans politiska agenda är irrelevant.

Om marijuana ska legaliseras i USA måste Kongressen besluta om en ny lag. Frågan måste debatteras på federal nivå och rimligen bör då presidenten säga var han står i frågan. Tala om marijuana och inte om fiskar (min kommentar).

När president Obama var i Stockholm och framträdde på presskonferens tillsammans med statsminister Reinfeldt sa han många vackra ord om vad som förenar Sverige och USA i hur vi styr våra länder. En av de saker han pekade på var ”the rule of law”, eller som vi ibland säger på svenska ”land ska med lag byggas”.

Kommer Barack Obama att ta till sig kritiken? Kommer han att inse att han bryter mot en av de viktigaste principerna för hur ett demokratiskt land ska styras? Kommer han att inse vidden av beslutet att tillåta legalisering av marijuana i delar av USA; att flera länder kommer följa efter och att FN-samarbetet riskerar bryta samman? Kommer han att inse att han riskerar skriva in sig som marijuana-presidenten i USA:s historia?

Jag vet inte.

Etiketter:

Annonser