“Ingen delstat kan häva marijuanaförbud”

WASHINGTON Obama-regeringens drogsamordnare Kerlikowske fortsätter dra en strikt linje mot cannabis: “ingen delstat kan upphäva federala förbudet mot marijuana“.

Gil Kerlikowske – USA-regeringens “drogtzar“ – talade häromdagen vid National Press Club om sin syn på narkotikakomplexet i allmänhet och om marijuana i synnerhet.

Efter folkomröstningarna i höstas, då en majoritet i Colorado och Washington State stödde förslag att tillåta nöjesbruk av drogen, så har en osäkerhet uppstått. Gäller USA:s federala lag som reglerar även cannabis och de internationella åtaganden, såsom FN:s narkotikakonventioner, som landet undertecknat?

President Obama har varit svävande och sagt att cannabisfrågan inte är högprioriterad, “vi har större fiskar att steka“ etc.
Kerlikowske uttryckte i sitt tal på pressklubben att drogproblemet är mycket komplext, men att det är en uppgift för justitiedepartementet att upprätthålla förbudet, “ingen delstat, ingen verkställande kan upphäva en lag som godkänts av kongressen“.

– Låt oss vara tydliga: brottsbekämpande tjänstemän har avlagt en ämbetsed om att upprätthålla federal lag och de kommer att fortsätta att jaga narkotikasmugglare och langare, sade han enligt AFP.

Samtidigt fortskrider legaliseringsplanerna i Colorado och Washington State. I cirka 18 delstater tillåts även “medicinsk marijuana“, dvs. köpa och röka drogen om läkare skrivit intyg om att personen gör det för lindra smärta eller andra medicinska skäl. En första marijuanaklinik öppnas inom kort nära Capitolium (säte för USA:s kongress) i huvudstaden Washington DC.

Attityden till cannabis har svängt i landet. Enligt enkät publicerad tidigare i april anser en majoritet amerikaner (52 procent) att marijuana bör legaliseras.

Etiketter:

Annonser