Studie: många fångar mår dåligt

Många intagna på svenska fängelser mår dåligt och har stora problem. De brottas med missbruk, psykiska sjukdomar, arbetslöshet och boende, visar en kartläggning av Kriminalvården. ”Fängelse är inte lösningen”, säger Peter Söderlund, X-Cons, till Drugnews.

Studien omfattar över 3 000 intagna på fängelser och inom frivården och visar en ganska dyster bild.

70 procent har svåra missbruksproblem, 46 procent har psykisk diagnos eller sjukdom, bara en av fyra har koppling till arbetsmarknaden och 12 procent saknar helt bostad. Även utbildningsnivån är låg – bara runt hälften har högst nioårig grundskola eller folkskola.

– Resultaten stämmer mycket väl överens med det vi vet om de fångar som sitter i svenska fängelser, de är de fattigaste, mest socialt utsatta personerna i den svenska befolkningen. Det är människor som i alla tänkbara avseenden har det sämre i livet också utanför anstalten, säger kriminologen Jerzy Sarnecki till SVT.

För dömda till korta straff anser han att fotboja och samhällstjänst är bättre alternativ än anstalt.

Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg säger till SVT att undersökningen visar de problem man står inför och att personalen behöver kompetens inom många olika områden.

Peter Söderlund på X-Cons – som försöker hjälpa personer som frigetts att hålla sig borta från brott och droger – är kritisk till att så mycket resurser läggs på kriminalvården.

– Kriminalvården är inte lösningen. Det är mer förebyggande arbete som behövs och mer resurser borde istället ges till idéburna sektorn som är betydligt effektivare än fängelser, säger Peter Söderlund till Drugnews.

Han tror att hälften av dagens fångar (just nu sitter cirka 4 300 i fängelse) skulle kunna behandlas utanför murarna med rätt insatser och mer stöd till folkrörelsers verksamhet.

I Stockholm erbjuder X-Cons ex-kriminella eget boende, utbildning, coacher, kontakter till näringslivet och slussa till behandling. För personer med dubbeldiagnoser och kriminalitet ser han gärna att mer samarbete kunde utvecklas med vården och psykiatrin.

Själv muckade Söderlund 1998 från fängelse och lyckades bryta ett långt drogberoende. Han menar att X-Cons, Kris och andra föreningar har en stor uppgift att fylla för att hjälpa och stötta de som vill bryta med sin kriminella bana.

– Vi vill hjälpa människor att bli en resurs i samhället, inte längre bara ses som ett problem. Men för det krävs både pengar och politisk vilja, idag tvingas vi tacka nej till flera som söker sig till oss, säger han.

Idag sitter han i en socialnämnd och vill att kommunen satsar mer för att tidigt hjälpa ungdomar. I höst avser han kandidera till riksdagen för miljöpartiet för att driva kriminalvårdsfrågor.

Etiketter:

Annonser