Är Folknykterhetens dag död?

Är Folknykterhetens dag på väg att dö ut. Det frågar sig Drugnews medarbetare Johan Örjes som konstaterar att traditionen inte längre får nationell mediauppmärksamhet

Kristi himmelsfärdsdagen. Folknykterhetens dag. En gång var det ett inslag i arbetet för ett nyktrare Sverige. Idag lever traditionen lokalt på vissa platser runt om i landet – men mötena med statsråd och riksdagsledamöter som talare är borta. Idag sker opinionsbildning på ett annat sätt och det kan vara så att en av våra äldsta temadagar kan vara på väg att dö ut – i varje fall som en dag som får nationell medial uppmärksamhet.

Det började för snart 100 år sedan i maj 1925 – då som Nykterhetsfolkets dag. Första året var det tre statsråd som talade bara i Stockholm och nästan 500 möten genomfördes i hela landet.

”Huvudangreppet hade satts in på Östermalm”, skriver Dagens Nyheter i sin skildring av statsminister Richard Sandlers (S) tal på Östermalmstorg. I Vasaparken talade jordbruksminister Sven Linders (S).

Finansministern Ernst Wigfors (S) talade i Tantolunden och betonande den ekonomiska sidan av nykterhetsfrågan. ”Landets viktigaste tillgång är människomaterialet. I den mån detta förstöres av rusdryckerna måste givetvis motåtgärder vidtagas”, sa han.

Lite samma tanke som hans sentida efterträdare Anders Borg (M) uttryckte lite mer burdust: ”Man ska arbeta och inte supa”. Det är dock svårt att tänka sig att dagens regeringskonstellation skulle ställa upp med Ulf Kristersson (M), Elisabeth Svantesson (M) och Peter Kullgren (Kd) för att på samma dag tala för ökad nykterhet.

Demonstrationståg på Folknykterhetens dag i Gävle 1949.
Foto: Larsson, Carl J./Länsmuseet Gävleborg

Så sent som på 1980-talet var det dock fortfarande en rejäl uppslutning också från regeringens företrädare. 1980 höll socialminister Karin Söder (C) tal på Folknykterhetens dag inför 700 åhörare i Örebro. Där framhöll hon särskilt hur alkoholen påverkade kvinnor och barn. Samma år talade arbetsmarknadsminister Rolf Wirtén (Fp) på Folknykterhetens dag i Linköping, vice talman Karl-Erik Eriksson (Fp) talade i Borlänge och KDS-ledaren Alf Svensson krävde stopp för nya systembolagsbutiker i ett tal i Boden. Allt refererat i Dagens Nyheter dagen efter.

Under början av 2000-talet utvecklades Folknykterhetens dag till mer av en Folknykterhetens vecka, med mindre betoning av just Kristi himmelsfärdsdagen. Men då hade redan intresset från media för dagen avtagit.

Idag är det inte samma tryck i Folknykterhetens dag. Den typen av manifestationer är helt enkelt inte ett modernt sätt att bedriva opinionsbildning. Det betyder inte att det inte händer något.

I år är det inget stort nykterhetsfirande på Skansen. Nationellt verkar det inte som om nykterhetsrörelsen gör någon stor manifestation. IOGT-NTO-föreningen 14 juni arrangerar ett möte på Skansen för att vid det ordenshus som finns där lyssna till IOGT-NTO:s tidigare förbundsordföranden Sven-Olov Carlsson som berättar om tiden då huset flyttades från Ullfors i Norduppland till Skansen.

Enligt IOGT-NTO:s ordförande Lucas Nilsson är Folknykterhetens dag framför allt en dag för de lokala verksamheterna att synas och höja rösten för ett nyktrare samhälle. I år gör IOGT-NTO det under parollen ”våga prata om alkohol” som pågår under hela våren.


Carina Granberg och Tina Engström kampanjar i Umeå. Foto: Linda Tjälldén

Det händer också en del lokalt. Till exempel anordnar IOGT-NTO Nya Stjärnan och Elin Sundberg Vänförening Folknykterhetens dag på Villa Solfrid i Kyrkesund på Tjörn.

Det har också varit en del kampanjaktiviteter under veckan. Ta till exempel IOGT-NTO i bland annat Västerbotten och Västernorrland som på genomfört en kampanj på länets järnvägsstationer och IOGT-NTO i Falun som bjöd in till en i folknykterhetens lunch.

Det är nog ett mer modernt och effektivt sätt att kampanja. Något genomslag i riksmedia lär det dock varken bli för berättelser om ordenshus eller påsar som delas ut vid Umeå station.

Annonser