Arkiv

Studie visar tolvstegsmodell fungerar

Metoden | |

En uppföljning av manliga patienter som gått tolvstegsbehandling på behandlingshemmet Hatten utanför Stockholm visar positiva resultat. Två av tre som svarat uppger i en enkät att de var fortsatt drogfria.