Uruguay skjuter upp legaliseringen

Uruguay skjuter upp legaliseringen av cannabisförsäljning till nästa år. Det beskedet ger landets president José Mujica.

Från början var planen att det i år skulle vara möjligt att köpa cannabis i licensierade apotek, men Uruguays president José Mujica hänvisar till praktiska svårigheter med att genomföra beslutet och risken för att statligt producerad cannabis hamnar på den illegala marknaden.

– Om vi vill göra det här rätt måste vi skynda långsamt, säger han till AFP.

Det var i december i fjol som Uruguay beslutade att legalisera handeln med mindre mängder marijuana, Cannabisanvändare kunna köpa max 40 gram per månad från licenserade apotek om de är medborgare i Uruguay och har fyllt 18 år. Kunderna och deras inköp ska registreras i en statlig databas.

Invånare ska även få odla sex cannabisplantor (motsvarande 480 gram) för eget bruk. Och rökklubbar med upp till 45 medlemmar kommer få odla upp till 99 plantor per år..

Regering vill med legaliseringen bekämpa drogkartellerna, men har mött kritik både från oppositiuonen i landet och från FN. Opinionsundersökningar tyder också på att legaliseringen saknar folkligt stöd.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Annonser