Junilistan vill skärpa gränskontrollen

EU-kritiska Junilistan vill införa alkolås i alla nya bilar, ej röra alkoholskatterna och folkomrösta om att återinföra gränskontroller. Det framgår av Drugnews @utfrågning av Junilistans ledare Nils Lundgrens inför valet.

• Drugnews: Viktigaste alkohol-/drogpolitiska åtgärd nästa mandatperiod, anser du?

– Att återupprätta Sveriges självbestämmande över alkoholpolitiken, svarar i denna epost-intervju Nils Lundgren – nationalekonom och ordförande för listan som i EU-valet 2004 blev tredje största parti.

• Bör nät/distanshandel av alkohol vara tillåtet inom EU?

– Nej, eftersom det undergräver ländernas självbestämmande i alkoholpolitiska frågor.

• Vill ni ändra några alkoholskatter, i så fall hur och vilka?

– Nej.

• Bör staten fortsätta äga AB Vin&Sprit?

– Nej.

• Hur kan samhället bättre stödja barn som växer upp i missbrukarfamiljer?

– Det finns en mycket stor kompetens hos barnmorskor och BVC och det är härifrån stödet framför allt bör komma och resurserna finnas. Då kan man göra mycket för barnen innan det blivit för sent.

• Är drogtester i skolan ett bra sätt att förhindra missbruk?

– Det bör varje kommun eller skola få besluta om.


• Ska man ställa högre krav på ”kändisar” och idrottare att vara doping/drogfria?

– Det är rimligt, eftersom de är förebilder för många unga och de ska naturligtvis precis som alla andra följa lagen.

• Bör säljförbudet mot snus inom EU upphävas?

– Varje land ska fatta beslut om de vill tillåta eller förbjuda snus. Framför allt ska inte EU fatta den typen av beslut.

• Något slutord?

– Vi är beredda att efter folkomröstning återinföra gränskontroller för att kunna kontrollera införseln av alkohol, droger och dylikt, om detta skulle vara svenska folkets vilja. Alkolås ska vara obligatoriskt i nya bilar, så snart teknologin är klar för massanvändning, avslutar Nils Lundgren.

Etiketter:

Annonser