S vill bygga ut missbruksvården

Internationellt arbete mot alkoholskador och droger blir allt viktigare. På hemmaplan satsning på missbruksvård, barn till missbrukare och prevention på bland annat arbetsplatser, universitet och bland ungdomar. Det anser socialdemokraternas Morgan Johansson i Drugnews @utfrågning inför valet.

• Drugnews: Viktigaste alkohol- /drogpolitiska åtgärd nästa mandatperiod, anser du?

– Att fortsätta det förebyggande arbetet gentemot arbetsplatser, ungdomar och på universiteten. Det är också viktigt att fler barn och unga som lever i missbrukarhem får hjälp och stöd. Vi måste fortsätta bygga ut missbrukarvården.

– Ju fler som får hjälp med att bli av med sitt missbruk desto färre försörjer sig på att sälja droger vidare, svarar folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson (bild) i denna epost-intervju.

• Bör nät/distanshandel av alkohol vara tillåten inom EU?

– Nej, det skulle medföra att tonåringar enkelt skulle kunna beställa billig vodka, öl och vin direkt till bostaden genom några enkla klick på tangentbordet. Ålderskontrollen får då skötas av enskilda lastbilschaffisar. Självklart kommer problemen med den kriminella vidareförsäljningen av alkohol till unga öka kraftigt.

• Vill ni ändra några alkoholskatter, i så fall hur och vilka?

– I dagsläget har vi inga förslag på att sänka några alkoholskatter. Vi vill däremot höja skatten på alkoläsk.

• Bör staten fortsätta äga AB Vin & Sprit?

– Ja, socialdemokraterna har inga planer på att staten ska sälja ut Vin & Sprit.

• Hur kan samhället bättre stödja barn som växer upp i missbrukarfamiljer?

– Det viktigaste är att få föräldrarna drogfria. Men samhället kan bättre erbjuda barn stöd och hjälp, till exempel i form av stödgrupper. Regeringen har avsatt 100 miljoner kronor under två år för att stimulera kommunerna att bilda stödgrupper. Det är viktigt för barn och unga att träffa andra i samma situation.


• Är drogtester i skolan ett bra sätt att förhindra missbruk?

– Nej, att drogtesta barn under 15 år löser inte problemen. Nyttan av att tidigt upptäcka brottslighet och missbruk måste ständigt vägas mot den kränkning som den unge kan uppleva genom en kroppsbesiktning. Om det finns misstanke om att ett barn under 15 år missbrukar narkotika ska detta leda till åtgärder från samhällets sida, oavsett om något drogtest föreligger eller inte.

• Ska man ställa högre krav på ”kändisar” och idrottare att vara doping/drogfria?

– Ja, många kändisar och idrottare är förebilder och betyder mycket för unga människor.

• Bör säljförbudet mot snus inom EU upphävas?

– Det måste vara upp till länderna i EU att bestämma det själva. Det viktigaste är att vi i Sverige har kvar vårt undantag från snusförbudet.

• Något slutord?

– Det internationella arbetet blir allt viktigare när det gäller kampen mot alkoholskador och droger. Vi tar efter andra länders vanor, till exempel har vindrickandet i Sverige ökat de senaste 10-20 åren. Vi måste därför värna den svenska modellen i internationella sammanhang.

– Vi har drivit aktivt att EU ska ta större hänsyn till alkoholskador. Nu ska äntligen EU kommissionen presentera en strategi för att minska skadeverkningar av alkohol. Men vi måste fortsätta arbetet med att höja minimiskatterna och minska införselkvoterna inom EU, avslutar Morgan Johansson.

Etiketter:

Annonser