Förslag om snaps på äldreboende

STOCKHOLM Från april nästa år kan alla äldre få möjlighet att beställa alkoholdrycker på hemmet. Det föreslog regeringens utredare i torsdags.

Utredaren Lotty Nordling föreslår att alla särskilda boenden ska få möjlighet att servera alkohol till måltiderna i gemensamma matsalar. Det handlar om exempelvis servicehus och gruppboenden som finns i alla kommuner där de boende har eget hyreskontrakt.

Idag är reglerna otydliga, och kommuner tillämpar olika bestämmelser. En del äldreboende har servering, andra inte. Idag kan äldre dricka alkohol på sina rum, men föreslås alltså från april nästa år även få göra det i matsalen också.

Enligt barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) är förslaget ett stöd för personalen för att klargöra vad som gäller. Samtidigt vill man respektera individers vanor.

På frågan om sådan servering inte ökar risken för alkoholskador säger ministern till Dagens Nyheter:
– Utredaren gör bedömningen att förslaget inte få konsekvenser för de alkoholpolitiska målen.

Kommunerna ska ha tillsynsansvar för alkoholhanteringen på de särskilda boendena.
Utredningen ska först ut på remissrunda före ett eventuellt förslag till riksdagen om ändring i alkohollagen.

IOGT-NTO är kritiskt till förslaget. Alkoholkonsumtion ökar bland äldre, särskilt bland kvinnor.

• Fotnot: Utredningen ”Alkoholservering på särskilda boenden”, SOU 2011:41 (pdf-fil, 62 sidor).

Etiketter:

Annonser